หอศิลป์สุทฺธจิตฺโตในวัดหมื่นสาร หอประวัติศาสตร์เล่าเรื่องราวของเชียงใหม่

หอศิลป์สุทฺธจิตฺโต

ที่ตั้ง: ในวัดหมื่นสาร ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ในเมืองเชียงใหม่ มีวัดต่างๆมากมายที่มีชื่อเสียงทั้งด้านประวัติศาสตร์ ความงดงาม และอายุ แต่น้อยนักที่เป็นของสร้างใหม่ งดงาม และมีคุณค่าแก่การไปเยี่ยมชม แต่แล้วก็ยังมีอยู่วัดหนึ่ง ซึ่งดึงเอาฝีมือศิลปะคนในท้องถิ่นมาสร้างเป็นวัดหลังงาม ทั้งโครงสร้างและรายละเอียด สร้างขึ้นมาเพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์ เพื่อบอกให้ลูกหลานได้รู้ประวัติความเป็นมา รวมทั้งเรื่องราวในวรรณกรรมด้วย เราสามารถเยี่ยมชมสิ่งเหล่านี้ได้ที่ วัดหมื่นสาร

วัดหมื่นสาร ถนนวัวลาย

วัดหมื่นสาร ถนนวัวลาย

ที่วัดหมื่นสารนั้น ได้ทำการก่อสร้างอารามหลังใหม่ ซึ่งเรียกว่า หอศิลป์สุทฺธจิตฺโต ซึ่งตั้งอยู่ทางซ้ายของมือจากปากทางเข้าวัด ก่อนที่เราจะเข้าไปชมความงดงามของหอศิลป์นั้น เราจะเจอรูปอนุสาวรีย์ของครูบาศรีวิชัย ซึ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ มีลักษณะงดงามจากฝีมือของช่างศิลปะของที่นี่

วัดหมื่นสาร ถนนวัวลาย

วัดหมื่นสาร ถนนวัวลาย

หอศิลป์สุทฺธจิตฺโต  เดิมเรียกกันว่า  หอเงิน และศาลาโลหะ ๓  ครูบา  ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “หอศิลป์สุทฺธจิตฺโต”  หอศิลป์ที่ประดิษฐานหุ่นขึ้ผึ้งรูปเหมือน ๓ ครูบา ได้แก่  ครูบาศรีวิชัย  นักบุญแห่งล้านนา,  ครูบาอินตา  อินทปัญโญ (ครูบาอินต๊ะ)  และพระครูโอภาสคณาภิบาล (ครูบาบุญปั่น  ปุญญาคโม)  อดีตเจ้าอาวาสวัดหมื่นสาร หอ ศิลป์สุทฺธจิตฺโต    เป็นหอศิลป์ที่สร้างขึ้นจากดำริของ  พระครูสุทธิจิตตาภิรัต  เจ้าอาวาสวัดหมื่นสารในปัจจุบัน  ร่วมกับคณะกรรมการวัด  และคณะศรัทธาวัดหมื่นสาร

เครื่องเงิน วัดหมื่นสาร ถนนวัวลาย

ด้านการออกแบบก่อสร้างที่สร้างแบบล้านนาประยุกต์  มีออกแบบโครงสร้างโดย  นายอำนวย  นันตากาศ  ส่วนการออกแบบลวดลายประดับหอศิลป์มี  นายจิรศักดิ์  กาวิละ  ช่างเงินบ้านวัวลาย โดยได้นำลวดลายที่เป็นลายพื้นเมืองล้านนาดั้งเดิม  ซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์เครื่องเงินบ้านวัวลาย  ดุนลายโลหะประดับตกแต่งภายในและภายนอกหอศิลป์  โดยมีช่างฝีมือชาวบ้านวัวลายทั้งชาย-หญิง  หลายคนช่วยกันต้องลาย

เครื่องเงิน วัดหมื่นสาร เชียงใหม่

วัดหมื่นสาร ถนนวัวลาย
ด้านข้างหอศิลป์ บริเวณพื้นที่ด้านนอกติดกับกุฏิสงฆ์มีการดุนลายประดับด้วยภาพพระธาตุประจำปีเกิด  จำนวน 12 ภาพ


ขึ้นมาเราจะเจอกับรวดลายภายนอกอาคาร ซึ่งสลักได้ปราณีตและละเอียดสุดๆ เป็นเรื่องราวของวรรณกรรมชื่อดังเรื่อง รามเกียรติ์ เป็นภาพแกะสลักในเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยม

ขออธิบายเป็นฉากๆนะคะ บริเวณผนังซ้ายเป็นรูปพระพิฆเณศ  ซึ่งเป็นเทพแห่งศิลปะและความสำเร็จ อยู่ติดกับรูปรามเกียรติ์ ตอนทศกัณฑ์ยกทัพ ส่วนผนังด้านขวาติดกับรูปพระศิวะ เป็นเทพที่จะคอยขับไล่สิ่งชั่วร้าย และทำให้เกิดความดีงามเป็นศิริมงคล ข้างรูปพระศิวะ เป็นรูปรามเกียรติ์ ตอนพระรามยกทัพ

รูปเทวดา ยืนตรงกลางระหว่างหน้าต่าง
ตรงเหนือหน้าต่างทางเข้าจะมีรูปเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ภาพนี้ ตอน พระลักษณ์ต้องหอกโมกขศักดิ์ ในภาพจะแสดงถึงความโศกเศร้าของเหล่าบริวาร
ตอน หนุมานถวายตัว
ตอน หนุมมานอาสาอมพลับพลาพระราม
หนุมานกำลังรบกับยักษ์

นางฟ้า ซึ่งมีขนาดเล็ก แต่รายละเอียดไม่ได้เล็กเลย
ลวดลายบนเสาจะมีสัตว์ต่างๆ ซึ่งแกะสลักได้อย่างปราณีตและงดงาม

เข้ามาเราจะเจอกับประตูบานใหญ่ ซึ่งมีประตู 2 ฝั่งซ้ายขวา แต่ละบานจะมีตัวละครหลักในรามเกียรต์ เริ่มจากทางซ้ายมือ บานแรก ลายบนประตูเป็นลายหนุมาน  ซึ่งเป็นตัวละครเอกในเรื่องรามเกียรติ์ และอีกบานนึงเป็นรูป มัจฉานุ ลูกของหนุมานนั้นเอง

ดูใกล้ๆแสดงถึงรายละเอียดและความปราณีต
อีกฝั่งหนึ่ง บานขวาดุนลายรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณ
บานซ้ายดุนลายรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

เข้ามาภายใน เราจะเจอกับหุ่นขี้ผึ้งของ ครูบาศรีวิชัย  นักบุญแห่งล้านนา,  ครูบาอินตา  อินทปัญโญ (ครูบาอินต๊ะ)  และพระครูโอภาสคณาภิบาล (ครูบาบุญปั่น  ปุญญาคโม) และเรื่องราวที่เล่าเรื่องการสร้างดอยสุเทพ

ตรงนี้จะมีรูปปั้นพระพุทธรูป แล้วด้านซ้ายมีจะมีรูปของครูบาศรีวิชัย ซึ่งรูปนี้ได้เล่าเหตุการณ์ตอนครูบามรณะภาพนั้นเอง


ครูบาศรีวิชัย มรณภาพ  เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  พงศ. ๒๔๘๑  ณ  วัดบ้านปาง  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  รวมอายุได้ ๖๑ ปี  ศพของท่านตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านปางได้ ๒ ปี  หลังจากนั้นจึงเคลื่อนศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดจามเทวี  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  เป็นเวลานานถึง ๗ ปี (เหตุเพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒)  และได้ทำพิธีพระราชทานเพลิงศพ  ในวันที่ ๒๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙   อัฐิของท่านได้แบ่งไปตามที่ต่างๆ  ส่วนหนึ่งได้นำมาเพื่อบรรจุโกฎิเก็บไว้ที่วัดสวนดอก  แต่เนื่องจากในขณะนั้นวัดสวนดอกร้างเจ้าอาวาส  ครูบาขาวปี๋ซึ่งเป็นศิษย์เอกของครูบาศรีวิชัย  ซึ่งมีความคุ้นเคย  สนิทสนามกับครูบาอินต๊ะ  เจ้าอาวาสวัดหมื่นสาร  และนายอินทร์  ดำรงฤทธิ์  คหบดีชาวบ้านวัวลายเป็นอย่างดี  อีกทั้งครูบาขาวปี๋เคยมานั่งหนักช่วยบูรณปฏิสังขรณ์วิหารหลังเก่าวัดหมื่นสารด้วย  ท่านได้นำอัฐิครูบาศรีวิชัยส่วนดังกล่าว  ฝากเก็บไว้ที่วัดหมื่นสาร  ต่อมาครูบาอินต๊ะ  พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดหมื่นสารได้นำอัฐิของท่านบรรจุโกฎิไว้ที่วัดหมื่นสาร

ทุกรูป มีรายละเอียด และกิจกรรมต่างๆของผู้คน ที่สื่อออกมาได้เป็นอย่างดี

รูปในภาพจะเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับครูบาศรีวิชัย ดอยสุเทพ และวัดหมื่นสาร ซึ่งทุกๆรูปจะมีคำว่าอธิบายใต้รูป เพื่อให้ท่านผู้ชมที่มาแวะเวียนเข้าใจได้ และเอาไว้ศึกษาประวัติศาสตร์ได้ด้วย

และยังมีอีกหลายๆรูป ที่ยังรอให้คุณไปเยี่ยมชม  ซึ่งจะมีสักกี่ที่ในเมืองเชียงใหม่ ที่จะลงทุนก่อสร้างเพื่อที่จะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์โดยสื่อออกมาเป็นศิลปะแกะสลักทั้งนูนสูงนูนต่ำ ทำให้มีอรรถรสในการศึกษาและให้ความรู้ได้อย่างสวยงาม แถมยังเป็นฝีมือของคนในท้องถิ่นแห่งนี้อีกด้วย

คุณรู้หรือไม่?!

1. วัดหมื่นสาร ถือเป็นวัดประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่  สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เม็งราย  เป็นวัดที่เก่าแก่ และเป็นแหล่งเรียนรู้อักขระที่สำคัญ  เป็นสถานที่แปลพระราชสาสน์  และเคยเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่

2. งบประมาณในการสร้างหอศิลป์แห่งนี้ ใช้เงินไปทั้งหมดประมาณ 10 ล้านกว่าบาท (จำนวนเงินรวมกับจิตศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องด้วย)

3. ต้นเค้าของเรื่องรามเกียรติ์น่าจะมาจากเรื่องรามยณะ ของอินเดีย ซึ่งเป็นนิทานที่แพร่หลายอยู่ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียใต้ ต่อมาอารยธรรมอินเดียได้แพร่หลายเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ่อค้าชาวอินเดียได้นำอารยธรรมและศาสนาเข้ามาเผยแพร่ด้วย ทำให้เรื่องรามยณะแพร่หลายไปทั่วภูมิภาค กลายเป็นนิทานที่รู้จักกันเป็นอย่างดี และได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทศนั้นจนกลายเป็นวรรณคดีประจำชาติไป


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Relate Posts :

สถานที่ดูพลุในเชียงใหม่ นับถอยหลังเข้าสู่ปี 2023

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineใกล้จะสิ้นปีแล้ว บอกลาปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แอดก็อยากจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศคืนข้ามปี พาครอบครัว เพื่อน คนรัก ไปนั่งชมการแสดงพลุสวยๆ แสง สี เสียง แบบอลังการจัดเต็ม! แอดบอกเลยว่า หนึ่งปีมีหนเดียวน้าา มาร่วมกันสร้างความสุข ความทรงจำดีๆ ก่อนเริ่มปีใหม่กันเน้อจ้าวว 1. Amazing Chiangmai Countdown 2023 (สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา) ร่วมนับถอยหลังเข้าสู่ปี อย่างยิ่งใหญ่ อลังการ กับงาน ‘’Amazing Chiangmai Countdown 2023″ เตรียมพบกับบรรยากาศคืนข้ามปีแบบสุดมหัศจรรย์เหนือจินตนาการ ท่ามกลางการแสดงพลุเคาท์ดาวน์ พร้อมงานไฟประดับบนทุ่งดอกไม้นับล้านดวง * เข้าฟรีตลอดงาน ไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยเน้อจ้าวว * 2. One Square Countdown 2023 (One Nimman) ร่วมนับถอยหลัง ฉลองต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่งาน “One Square Countdown […]

tanna

December 29, 2022

9 ที่เที่ยวคนโสด เปิดโหมดอยู่คนเดียวแบบชิลๆ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineคนโสดอย่างเราอยู่บ้านเบื่อๆ อยากหาสถานที่พักผ่อนฮีลใจในเชียงใหม่ แอดบอกเลยว่าเที่ยวคนเดียวก็ชิลได้ ดีไม่ดีก็อาจจะเจอคนรู้ใจระหว่างเดินทางก็ได้น้าาา ไม่ว่าจะเที่ยวแนวธรรมชาติ ร้านคาเฟ่ จะแนวไหนก็ไหว! ว่าแต่จะมีที่ไหนน่าไปบ้างตามแอดมาเลยยย MAYA CHIANG MAI สำหรับคนโสดแบบเราก็ไปเดินห้างแบบชิคๆ ศูนย์รวมร้านค้าให้เราได้เดินดูกันแบบจุกๆ แถมมีชั้นดาดฟ้าให้ไปถ่ายรูปเล่นด้วย และยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ยังมีตู้ให้ถ่ายรูปอีกด้วยย หรือจะดูหนังคนเดียวก็ยังได้ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งสวย สงบ ร่มรื่น เดินชมนิทรรศการศิลปะเพลินๆ จะมาคนเดียวหรือมากับเพื่อนก็ได้ แอดบอกเลยว่าแอดชอบมากก คุ้มค่ากับการชมมากเลยจ้าวว สวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นที่ฮอตฮิตสำหรับคนมีคู่ แต่คนโสดอย่างเราก็สามารถไปเดินดูสัตว์ได้ แอดก็เคยเดินคนเดียวมาแล้ว สนุกไปอีกแบบนึงเลยจ้าว เก็บภาพน่ารักๆ เดินชมบรรยากาศ หรือไปเดินดูอุโมงค์ปลาก็ได้น้าา Charm Bakery (สาขาหางดง) ร้านคาเฟ่มินิมอล เหมาะกับคนมุ้งมิ้งอย่างเรา แอดบอกเลยร้านน่ารักมาก ไปคนเดียวก็ได้ นั่งกินเค้กชิลๆ เค้กที่ร้านน่ารักมาก! แถมยังเปิดสอนให้ได้ทำเค้กอีกด้วยน้าาา คลาสเรียนทำขนมจะเปิดสอนที่สาขาโครงการบิสิเนสพาร์ค HQ เผื่อใครสนใจก็ติดต่อทางร้านได้เลยจ้าวว  สวนพฤกษศาสตร์ เดินเล่นกันแบบชิลๆ ถ่ายรูปกับต้นกระบองเพชรแบบมินิมอล มีทั้งทางเดินลอยฟ้า มีสวนจัดแสดงในอาคารเรือนกระจกขนาดใหญ่ […]

tanna

December 9, 2022

แจกพิกัด 8 สวนดอกไม้ในเชียงใหม่ ถ่ายรูปปังรับลมหนาว

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineบรรยากาศดีๆ แบบนี้แอดก็อยากชวนทุกคนไปนั่งพักจิบชา ชมสวนดอกไม้งามๆ ซึ่งดอกไม้บางที่ก็เริ่มทยอยแข่งกันเบ่งบานให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันแล้ว ไหนๆก็ใกล้จะวันหยุด อย่าลืมแบกกล้อง ใส่ชุดสวยๆน่ารักๆ ไปกันจ้าวว 1. สวนนา หน้าวัด สถานที่ฮอตฮิตช่วงหน้าหนาว มุมถ่ายสวยสุดเหมือนหลุดออกมาจากฝัน น้องๆดอกไม้ก็เบ่งบานรอต้อนรับทุกคนอยู่เน้อจ้าวว  *ค่าบริการเข้าชมสวน ท่านละ 50 บาท (ไม่ต้องจอง) เด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบ เข้าฟรี* Facebook : สวนนา หน้าวัด เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน ตั้งแต่ 07:00 น. – 18:00 น. เบอร์โทร : 080 773 5656 GPS :  https://goo.gl/maps/ijLjFGCZZRdf5ELk8 2. ทุ่งไฮเดรนเยียดอยอินทนนท์ สวนคุณทองดี เป็นสวนดอกไม้ที่น่าไปขนาดเลยจ้าวว ด้วยความอยู่บนเขา รับลมหนาวแบบฟินๆ ดอกไฮเดรนเยียก็บานสะพรั่งบรรยากาศก็ดี ใครอยากพักผ่อนย่อมใจก็สามารถแวะมาเที่ยวกันได้เน้อจ้าว  แต่ละช่วงดอกไม้จะบานไม่เท่ากันเน้อจ้าว*ค่าบริการสวน […]

tanna

November 18, 2022

“Stylecation” กับเสน่ห์วันวานเมืองเหนือ ที่เที่ยวแบบลับๆ น้ำตกผาดอกเสี้ยว เชียงใหม่ 

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineสวัสดีจ้าวว เดินทางมาใกล้ถึงสิ้นปี ใครที่ยังไม่ได้เดินทางออกไปตามล่าหาความสุข ถือว่ายังไม่สาย วันนี้เราจึงอยากแนะนำน้ำตก Unseen ลับๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ในหมู่หมู่บ้านแม่กลางหลวง ที่มีวิถีชีวิตของชนเผ่าปกาเกอะญอดั้งเดิมและความน่ารักของผู้คน ที่จะทำให้เรายิ้มตลอด ใครที่อยากหนีความวุ่นวายไปเข้าป่าดอยอินทนนท์ รีบแพ็คกระเป๋าแล้วตามกันมาเที่ยวตามรีวิวเชียงใหม่ พาไป เที่ยว Stylecation ชวนเที่ยวในแบบที่เราชอบ “วันนี้ก็จะแนวลุยๆ บุกป่า ฝ่าดง เรียนรู้วัฒนธรรมเมืองเหนือแบบเรียบง่าย แต่มีความพิเศษซ่อนอยู่” มีเวลาแค่ 1 วันก็หนีความวุ่นวายได้  จ่ายความจริงใจเป็นค่าผ่านทางเข้าไปหาธรรมชาติ การจะเดินทางไปยังเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกผาดอกเสี้ยว สามารถ Walk in ได้เลย ไม่ต้องจอง มีค่าใช้จ่ายเป็นค่าไกด์กลุ่มละ 200 บาท ไม่เกิน 10 คน ระยะทางจากการเดินประมาณ 3 กิโลเมตรจากทางเข้า ทางเรียบง่ายแต่ความลื่นจากการที่ฝนตกทำให้เป็นอุปสรรคในการเดินเข้าไป ดังนั้นจะต้องอาศัยจากใจที่รักธรรมชาติ ถึงจะเข้าไปถึงได้  ระหว่างก่อนจะไปถึงน้ำตกผาดอกเสี้ยว ก็จะมีลำธารเล็กๆ ให้เราได้ชื่นชมธรรมชาติตลอดทาง นอกจากจะต้องระวังว่าจะลื่นแล้ว ก็ต้องระวังสะดุดรากไม้อีก หลังจากที่เราได้เดินทางมาสักระยะใหญ่ก็ได้ถึงแล้วน้ำตกที่เราตามหาน้ำตกผาดอกเสี้ยว ถ้าเป็นคนเหนือจะต้องร้องอุทานว่า “งามแต้งามว้า […]

aum

September 26, 2022

ที่เที่ยวในเมืองเชียงใหม่ ไม่ต้องขึ้นดอยก็เที่ยวได้ ลุยยยย

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineที่เที่ยวในเมืองเชียงใหม่ – ใครเป็นสายเที่ยวแบบชิวๆ มาทางนี้ แอดมีที่เที่ยวในเมืองมาแนะนำ ไม่ต้องขับรถขึ้นดอยให้เวียนหัวให้ยุ่งยาก เป็นที่เที่ยวแนวธรรมชาติ มีร้านคาเฟ่ด้วยบ้างนิดหน่อย ใครมีเวลาแค่วันเดียวรับรองว่าเก็บครบทุกที่แน่นอน เป็นที่เที่ยวแนววัยรุ่นหน่อยนะวันนี้ ถ่ายรูปลง IG ก็ได้สวยแน่นอนคอนเฟิร์ม จะมีที่ไหนที่น่าตามไปเช็คอินบ้างตามไปดูกันเลยจ้าวววว ที่เที่ยวในเมืองเชียงใหม่ ไร่แม่เหียะ  ไร่แม่เหียะ ที่เที่ยวที่แนวธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใครที่จะมาสามารถขับรถเลียบคลองชลประทานมาเรื่อยๆ แล้วเลี้ยวขวา ก็ถึงแล้ว ไฮไลท์จะอยู่ที่ร้าน Fernpresso at Lake ร้านกาแฟน่ารักๆ ถ้าเดินทะลุร้านกาแฟเข้าไปจะเห็นอ่างเก็บน้ำแม่เหียะ ซึ่งเป็นมุมถ่ายรูปซิกเนเจอร์กับบ้านขาว เห็นวิวภูเขาด้วยนะ  พิกัด: ไร่แม่เหียะ คณะเกษตรศาตร์ มหาวทยาลัยเชียงใหม่ ลานเนินนุ่ม ออกจากตัวเมืองนิดหน่อย แต่ก็ไม่ได้ถือว่าไกลมาก เลี้ยวสะพานเดียวกันกับทางเข้าห้วยตึงเฒ่า แล้วเลี้ยวขวา ถ้าใครไปช่วงเช้าก็จะได้อีก Mood นึง ไม่มีคน เป็นช่วงที่เขาปล่อยน้องแกะออกจากคอกมากินหญ้า ฟีลไปเที่ยวสวิส แต่น้องแกะตัวเปื้อนไปหน่อย ถ้าไปช่วงเย็นๆ ก็จะเป็นฟีล Relax ผ่อนคลาย นั่งชมพระอาทิตย์ ช่วงนี้หน้าฝนด้วยได้ความเขียวดีอย่าบอกใคร  พิกัด: […]

aum

September 14, 2022