หอศิลป์สุทฺธจิตฺโตในวัดหมื่นสาร หอประวัติศาสตร์เล่าเรื่องราวของเชียงใหม่

หอศิลป์สุทฺธจิตฺโต

ที่ตั้ง: ในวัดหมื่นสาร ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ในเมืองเชียงใหม่ มีวัดต่างๆมากมายที่มีชื่อเสียงทั้งด้านประวัติศาสตร์ ความงดงาม และอายุ แต่น้อยนักที่เป็นของสร้างใหม่ งดงาม และมีคุณค่าแก่การไปเยี่ยมชม แต่แล้วก็ยังมีอยู่วัดหนึ่ง ซึ่งดึงเอาฝีมือศิลปะคนในท้องถิ่นมาสร้างเป็นวัดหลังงาม ทั้งโครงสร้างและรายละเอียด สร้างขึ้นมาเพื่อบอกเล่าประวัติศาสตร์ เพื่อบอกให้ลูกหลานได้รู้ประวัติความเป็นมา รวมทั้งเรื่องราวในวรรณกรรมด้วย เราสามารถเยี่ยมชมสิ่งเหล่านี้ได้ที่ วัดหมื่นสาร

วัดหมื่นสาร ถนนวัวลาย

วัดหมื่นสาร ถนนวัวลาย

ที่วัดหมื่นสารนั้น ได้ทำการก่อสร้างอารามหลังใหม่ ซึ่งเรียกว่า หอศิลป์สุทฺธจิตฺโต ซึ่งตั้งอยู่ทางซ้ายของมือจากปากทางเข้าวัด ก่อนที่เราจะเข้าไปชมความงดงามของหอศิลป์นั้น เราจะเจอรูปอนุสาวรีย์ของครูบาศรีวิชัย ซึ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ มีลักษณะงดงามจากฝีมือของช่างศิลปะของที่นี่

วัดหมื่นสาร ถนนวัวลาย

วัดหมื่นสาร ถนนวัวลาย

หอศิลป์สุทฺธจิตฺโต  เดิมเรียกกันว่า  หอเงิน และศาลาโลหะ ๓  ครูบา  ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น “หอศิลป์สุทฺธจิตฺโต”  หอศิลป์ที่ประดิษฐานหุ่นขึ้ผึ้งรูปเหมือน ๓ ครูบา ได้แก่  ครูบาศรีวิชัย  นักบุญแห่งล้านนา,  ครูบาอินตา  อินทปัญโญ (ครูบาอินต๊ะ)  และพระครูโอภาสคณาภิบาล (ครูบาบุญปั่น  ปุญญาคโม)  อดีตเจ้าอาวาสวัดหมื่นสาร หอ ศิลป์สุทฺธจิตฺโต    เป็นหอศิลป์ที่สร้างขึ้นจากดำริของ  พระครูสุทธิจิตตาภิรัต  เจ้าอาวาสวัดหมื่นสารในปัจจุบัน  ร่วมกับคณะกรรมการวัด  และคณะศรัทธาวัดหมื่นสาร

เครื่องเงิน วัดหมื่นสาร ถนนวัวลาย

ด้านการออกแบบก่อสร้างที่สร้างแบบล้านนาประยุกต์  มีออกแบบโครงสร้างโดย  นายอำนวย  นันตากาศ  ส่วนการออกแบบลวดลายประดับหอศิลป์มี  นายจิรศักดิ์  กาวิละ  ช่างเงินบ้านวัวลาย โดยได้นำลวดลายที่เป็นลายพื้นเมืองล้านนาดั้งเดิม  ซึ่งเป็นลายเอกลักษณ์เครื่องเงินบ้านวัวลาย  ดุนลายโลหะประดับตกแต่งภายในและภายนอกหอศิลป์  โดยมีช่างฝีมือชาวบ้านวัวลายทั้งชาย-หญิง  หลายคนช่วยกันต้องลาย

เครื่องเงิน วัดหมื่นสาร เชียงใหม่

วัดหมื่นสาร ถนนวัวลาย
ด้านข้างหอศิลป์ บริเวณพื้นที่ด้านนอกติดกับกุฏิสงฆ์มีการดุนลายประดับด้วยภาพพระธาตุประจำปีเกิด  จำนวน 12 ภาพ


ขึ้นมาเราจะเจอกับรวดลายภายนอกอาคาร ซึ่งสลักได้ปราณีตและละเอียดสุดๆ เป็นเรื่องราวของวรรณกรรมชื่อดังเรื่อง รามเกียรติ์ เป็นภาพแกะสลักในเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งทำออกมาได้อย่างดีเยี่ยม

ขออธิบายเป็นฉากๆนะคะ บริเวณผนังซ้ายเป็นรูปพระพิฆเณศ  ซึ่งเป็นเทพแห่งศิลปะและความสำเร็จ อยู่ติดกับรูปรามเกียรติ์ ตอนทศกัณฑ์ยกทัพ ส่วนผนังด้านขวาติดกับรูปพระศิวะ เป็นเทพที่จะคอยขับไล่สิ่งชั่วร้าย และทำให้เกิดความดีงามเป็นศิริมงคล ข้างรูปพระศิวะ เป็นรูปรามเกียรติ์ ตอนพระรามยกทัพ

รูปเทวดา ยืนตรงกลางระหว่างหน้าต่าง
ตรงเหนือหน้าต่างทางเข้าจะมีรูปเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ภาพนี้ ตอน พระลักษณ์ต้องหอกโมกขศักดิ์ ในภาพจะแสดงถึงความโศกเศร้าของเหล่าบริวาร
ตอน หนุมานถวายตัว
ตอน หนุมมานอาสาอมพลับพลาพระราม
หนุมานกำลังรบกับยักษ์

นางฟ้า ซึ่งมีขนาดเล็ก แต่รายละเอียดไม่ได้เล็กเลย
ลวดลายบนเสาจะมีสัตว์ต่างๆ ซึ่งแกะสลักได้อย่างปราณีตและงดงาม

เข้ามาเราจะเจอกับประตูบานใหญ่ ซึ่งมีประตู 2 ฝั่งซ้ายขวา แต่ละบานจะมีตัวละครหลักในรามเกียรต์ เริ่มจากทางซ้ายมือ บานแรก ลายบนประตูเป็นลายหนุมาน  ซึ่งเป็นตัวละครเอกในเรื่องรามเกียรติ์ และอีกบานนึงเป็นรูป มัจฉานุ ลูกของหนุมานนั้นเอง

ดูใกล้ๆแสดงถึงรายละเอียดและความปราณีต
อีกฝั่งหนึ่ง บานขวาดุนลายรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณ
บานซ้ายดุนลายรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ

เข้ามาภายใน เราจะเจอกับหุ่นขี้ผึ้งของ ครูบาศรีวิชัย  นักบุญแห่งล้านนา,  ครูบาอินตา  อินทปัญโญ (ครูบาอินต๊ะ)  และพระครูโอภาสคณาภิบาล (ครูบาบุญปั่น  ปุญญาคโม) และเรื่องราวที่เล่าเรื่องการสร้างดอยสุเทพ

ตรงนี้จะมีรูปปั้นพระพุทธรูป แล้วด้านซ้ายมีจะมีรูปของครูบาศรีวิชัย ซึ่งรูปนี้ได้เล่าเหตุการณ์ตอนครูบามรณะภาพนั้นเอง


ครูบาศรีวิชัย มรณภาพ  เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  พงศ. ๒๔๘๑  ณ  วัดบ้านปาง  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  รวมอายุได้ ๖๑ ปี  ศพของท่านตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านปางได้ ๒ ปี  หลังจากนั้นจึงเคลื่อนศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดจามเทวี  อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน  เป็นเวลานานถึง ๗ ปี (เหตุเพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒)  และได้ทำพิธีพระราชทานเพลิงศพ  ในวันที่ ๒๒  มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙   อัฐิของท่านได้แบ่งไปตามที่ต่างๆ  ส่วนหนึ่งได้นำมาเพื่อบรรจุโกฎิเก็บไว้ที่วัดสวนดอก  แต่เนื่องจากในขณะนั้นวัดสวนดอกร้างเจ้าอาวาส  ครูบาขาวปี๋ซึ่งเป็นศิษย์เอกของครูบาศรีวิชัย  ซึ่งมีความคุ้นเคย  สนิทสนามกับครูบาอินต๊ะ  เจ้าอาวาสวัดหมื่นสาร  และนายอินทร์  ดำรงฤทธิ์  คหบดีชาวบ้านวัวลายเป็นอย่างดี  อีกทั้งครูบาขาวปี๋เคยมานั่งหนักช่วยบูรณปฏิสังขรณ์วิหารหลังเก่าวัดหมื่นสารด้วย  ท่านได้นำอัฐิครูบาศรีวิชัยส่วนดังกล่าว  ฝากเก็บไว้ที่วัดหมื่นสาร  ต่อมาครูบาอินต๊ะ  พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดหมื่นสารได้นำอัฐิของท่านบรรจุโกฎิไว้ที่วัดหมื่นสาร

ทุกรูป มีรายละเอียด และกิจกรรมต่างๆของผู้คน ที่สื่อออกมาได้เป็นอย่างดี

รูปในภาพจะเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับครูบาศรีวิชัย ดอยสุเทพ และวัดหมื่นสาร ซึ่งทุกๆรูปจะมีคำว่าอธิบายใต้รูป เพื่อให้ท่านผู้ชมที่มาแวะเวียนเข้าใจได้ และเอาไว้ศึกษาประวัติศาสตร์ได้ด้วย

และยังมีอีกหลายๆรูป ที่ยังรอให้คุณไปเยี่ยมชม  ซึ่งจะมีสักกี่ที่ในเมืองเชียงใหม่ ที่จะลงทุนก่อสร้างเพื่อที่จะเล่าเรื่องประวัติศาสตร์โดยสื่อออกมาเป็นศิลปะแกะสลักทั้งนูนสูงนูนต่ำ ทำให้มีอรรถรสในการศึกษาและให้ความรู้ได้อย่างสวยงาม แถมยังเป็นฝีมือของคนในท้องถิ่นแห่งนี้อีกด้วย

คุณรู้หรือไม่?!

1. วัดหมื่นสาร ถือเป็นวัดประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่  สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เม็งราย  เป็นวัดที่เก่าแก่ และเป็นแหล่งเรียนรู้อักขระที่สำคัญ  เป็นสถานที่แปลพระราชสาสน์  และเคยเป็นที่จำพรรษาของพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่

2. งบประมาณในการสร้างหอศิลป์แห่งนี้ ใช้เงินไปทั้งหมดประมาณ 10 ล้านกว่าบาท (จำนวนเงินรวมกับจิตศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องด้วย)

3. ต้นเค้าของเรื่องรามเกียรติ์น่าจะมาจากเรื่องรามยณะ ของอินเดีย ซึ่งเป็นนิทานที่แพร่หลายอยู่ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียใต้ ต่อมาอารยธรรมอินเดียได้แพร่หลายเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พ่อค้าชาวอินเดียได้นำอารยธรรมและศาสนาเข้ามาเผยแพร่ด้วย ทำให้เรื่องรามยณะแพร่หลายไปทั่วภูมิภาค กลายเป็นนิทานที่รู้จักกันเป็นอย่างดี และได้ปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทศนั้นจนกลายเป็นวรรณคดีประจำชาติไป


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Relate Posts :

รวม 6 ร้าน คาเฟ่ เชียงใหม่ ธรรมชาติในตัวเมือง

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineวันนี้แอดจะมาแนะนำ คาเฟ่ เชียงใหม่ แนวธรรมชาติ และที่สำคัญอยู่ใกล้จากตัวเมือง เผื่อใครเหนื่อยล้า จากการเรียน การทำงาน เหนื่อยจากการใช้ชีวิต อยากเอาร่างกายไปใกล้ชิดกับธรรมชาติ นั่งจิบกาแฟ มองดูนก ดูไม้กันไปพลางๆ ใครที่กำลังตามหา คาเฟ่ เชียงใหม่ แนวนี้อยู่ มาที่นี่ถูกต้องแล้วค้าาาาาาา Early owls พิกัด: อยู่ซอยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่เข้ามาเล็กน้อย ร้านอยู่ทางซ้ายมือ เปิดบริการ: เปิด 09.00-18.30 น. (หยุดทุกวันพุธ) เบอร์ติดต่อ: 095 224 6590 Facebook: Early owls คาเฟ่ เชียงใหม่ สไตล์อบอุ่น เหมือนไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดยังไงไม่รู้ แต่แอดชอบร้านที่มีลำธารน้ำเล็กๆ เป็นสาย ไหลเข้ามากับตรงอ่างบัว จะมีน้องเป็ดน่ารักๆ มาว่ายอาบน้ำกัน อากาศกำลังเย็นสบาย ต้นไม้ใหญ่ให้เงาร่มรื่นสุดๆ สุขพอดี  พิกัด: อยู่ซอยริมปิงนวรัฐ เข้ามานิดนึง อยู่ขวามือ ข้างๆ […]

aum

June 28, 2021

สวนสาธารณะ เชียงใหม่ สดใส สูดอากาศได้เต็มปอด!

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineสวนสาธารณะ เชียงใหม่ ช่วงนี้แอดมินมีความสุขผิดปกติมากกก ให้ทายว่าเพราะอะไร? หลายๆ คนอาจจะคิดว่าแอดมีความรัก ใช่ไหมค้าาา ใช่ค้าาาา แอดตกหลุมรักเชียงใหม่ในช่วงนี้มาก เข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วอากาศสดใส ต้นไม้ใบ หญ้า เป็นสีเขียว นานๆ ทีจะได้สูดอากาศเต็มปอดแบบนี้ซักที วันนี้แอดเลยจะมาเสนอที่รับลม ในเชียงใหม่ ทั้งที่เป็นสวนสาธารณะ ที่ออกกำลังกาย เดินเลย ชิลๆ จะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลยยยย สวนสาธารณะ เชียงใหม่ สวนบวกหาด พิกัด: ตั้งอยู่คูเมืองด้านใน บริเวณแจ่งกู่เฮือง บนถนนอารักษ์ เวลาเปิด-ปิด : 06.00-21.00 น. (เวลาเปิด-ปิด มีการเปลี่ยนแปลง) ถ้าอยากได้สวนสาธารณะที่อยู่เชียงใหม่ แต่อยากได้ Feeling เหมือนอยู่ต่างประเทศ คนออกมาทำ Activity ทั้งออกกำลังกาย เล่นกีฬา อ่านหนังสือ เล่นโยคะ ย้อนไปตอนที่แอดมาครั้งแรกเหมือนหลุดเข้าไปในดงฝรั่ง แต่ตอนนี้คนน้อยมากๆ เอาเสื่อมานั่ง Picnic เอาขนม นม เนย […]

aum

June 22, 2021

ที่เที่ยวหน้าฝน เชียงใหม่ เอาใจคนรักธรรมชาติ สดใสกว่าเดิมร้อยเท่า

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineที่เที่ยวหน้าฝน เชียงใหม่ หน้าฝนย่างเข้ามาเยือนเชียงใหม่แล้วจ้าาาา แอดว่าแอดสดใสแล้วนะ แต่อากาศที่เชียงใหม่สดใสกว่าร้อยเท่า! ขับรถไปทำงานในช่วงเช้ามองเห็นวิวดอยสุเทพมีหมอกปกคลุม จากการที่ฝนตกเมื่อวาน คนเชียงใหม่ต้องปลื้มมากแน่ๆ เพราะที่ผ่านมามีฝุ่นตลอด หวังว่าฝนจะตกอย่างสม่ำเสมอ ช่วยให้อากาศดีอย่างนี้ไปนานๆ วันนี้แอดเลยอยากจะมาแนะนำที่เที่ยวหน้าฝนในเชียงใหม่ ออกไปรับความสดชื่นชุ่มฉ่ำกันสักหน่อย ที่เที่ยวหน้าฝน เชียงใหม่ บ้านป่าบงเปียง พิกัด: บ้านป่าบงเปียง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ เป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่แล้วในจังหวัดเชียงใหม่ ที่แอดแนะนำเพราะว่าในช่วงหน้าฝน จะเป็นช่วงที่ตรงกับฤดูทำนาพอดี ทุ่งนากว้างๆ กับวิวสวยๆ อากาศดีๆ ในช่วงหน้าฝนแบบนี้ อยากให้ทุกคนได้ลองแวะไปดู สำหรับที่พักก็มีหลายเจ้าเลย ราคาก็จะแตกต่างกันออกไป แต่ความสวยไม่แพ้กันแน่นอน อ่านรีวิวเพิ่มเติมได้ที่: ป่าบงเปียง 2 วัน 1 คืน ลืมไม่ลง~ สวนป่าดอยบ่อหลวง พิกัด: บ่อหลวง อำเภอฮอด เวลาเปิด-ปิด: เปิดทุกวัน 09.00-18.00 น. โทร:  092-5869215 และ 065-062-7205  Facebook:  สวนป่าดอยบ่อหลวง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ […]

aum

June 15, 2021

วัดเชียงใหม่ 9 วัด เสริมบุญ งานนี้พามาเก็บแต้มบุญรัวๆ จ้าว

วัดเชียงใหม่ ฮัลโหลลลล ใช้ชีวิตมาถึงครึ่งปีแล้ว เป็นยังไงกันบ้าง? อัปเดตชีวิตกันหน่อยเร็ว สำหรับแอดเองช่วงนี้รู้สึกดวงตกยังไงก็ไม่รู้ จะทำอะไรก็มีอุปสรรคตลอด ไปทำงานก็รถพัง! ทำอะไรก็ไม่เคยได้ ทั้งที่ปกติก็ดีมาตลอด สงสัยจะเป็นสัญญาณเตือนว่าแต้มบุญใกล้จะหมดแล้ว ต้องหาเวลาไปทำบุญไหว้พระบ้างแล้ว วันนี้แอดจะ ด้วยการทัวร์วัดในเชียงใหม่ งานนี้เตรียมเก็บแต้มบุญรัวๆ ถ้าพร้อมแล้วก็ไป ไหว้พระ 9 วัดเชียงใหม่ 1. วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร มาเริ่มกันที่ที่แรกเลยกับวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดคู่บ้าน คู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ แอดแว๊นรถเครื่องขึ้นดอยสุเทพกับเพื่อน ไปถึงที่จอดรถเดินขึ้นบันไดเลยจ้า ชิลๆ แต่ก็มีหอบอยู่ สำหรับใครที่แต่งตัวไม่สุภาพ ทางวัดก็มีผ้าถุงให้  พอไปถึงแอดก็เข้าไปไหว้พระธาตุก่อนเลย ความสวยงามตามแบบศิลปะล้านนา ภายในมีพระบรมสารีริกธาตุจะถูกบรรจุไว้ใต้ดิน แล้วก็เดินเวียนรอบพระธาตุสามรอบ ในระหว่างที่เดินก็จะมีบทสวดให้เรา เปิดมาวัดแรกก็อิ่มบุญแล้ว! พิกัด: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย  ถ. ศรีวิชัย ตำบลสุเทพ  เวลาเปิด-ปิด ให้เข้าชม: เปิดทุกวัน 06:00 – 20:00 น. 2. วัดสวนดอก วัดสวนดอกหรือวัดบุปผาราม ส่วนตัวแอดเองชอบวัดนี้มากๆ วัดมีความสวย สง่า โดดเด่น เข้าไปในวัดคือสดุดตากับเจดีย์สีทององค์ใหญ่ […]

aum

June 10, 2021

“ทุ่งดอกปอเทือง” Brandnew Field Good ชีวิตติดนา

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineสายเที่ยวต้องไม่พลาดที่จะแวะมาเสพบรรยากาศดีๆ กลางทุ่งนากับร้าน Brandnew Field Good ที่ตอนนี้ทุ่งนากำลังเต็มไปด้วยทุ่งของ “ดอกปอเทือง” สีเหลืองอร่ามสดใส ถ่ายรูปมุมไหนก็เกร๋ ใครอยากไปถ่ายรูปคู่กับทุ่งดอกปอเทืองต้องรีบไปหน่อยเน้อเจ้า เพราะเปิ้นจัดถึงแค่วันที่ 25 มิถุนานี้เน้อ ที่สำคัญที่นี่ยังมีครบทั้งอาหารและเครื่องดื่ม โดยวัตถุดิบทุกอย่างทางร้านปลูกและทำเองแบบออแกนิคสุดๆ และตบท้ายด้วยการทิ้งตัวนอนพักผ่อนชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่บ้านไก่โห่ ใครเหนื่อยล้ามาจากการทำงาน ถ้ามาที่นี้แล้วบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆ เพราะมีครบจบในที่เดียว เหมือนได้ชีวิตใหม่เลยเจ้า พิกัด : https://goo.gl/maps/ZTdia1Qk9JtTt55z8 เวลาเปิด – ปิด  : 09.00 – 17.00 น. (หยุดทุกวันอังคาร) Tel : 097-978-8456 Facebook : Brandnew Field Good IG : @brandnewfieldgood Line Add : https://lin.ee/Aks8fIO วันนี้แอดก็ไม่พลาดจ้า แอบแว๊บไปแอ่วเล่นเส้นสะเมิงมา คือบรรยากาศมันดีมว๊าก จนแอดไม่แปลกใจเลยทำไมถึงตั้งชื่อว่า Brandnew Field […]

aum

June 9, 2021