“My Chiangmai เมืองของเราและเหล่าสหาย” และงานเสวนาเปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊ก “หนี ห่าว มา: ไกด์บุ๊กธุรกิจนักท่องเที่ยวจากจีนสู่เชียงใหม่” ณ TCDC

        ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ (TCDC Chiang Mai) เจาะลึกปรากฎการณ์นักท่องเที่ยวจีนในเชียงใหม่ เผยความรู้ความเข้าใจ และนำเสนอแนวทางให้เชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว หวังสร้างการอยู่อย่างมีความสุขของคนในพื้นที่เพื่อการเดินหน้าเมืองอย่างยั่งยืน และการเติบโตอย่างมีคุณภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้วยการจัดเสวนาเปิดตัวนิทรรศการ “My Chiang Mai เมืองของเราและเหล่าสหาย”พร้อมแนะน ำพ็อกเก็ตบุ๊ก “หนี ห่าว มา: ไกด์บุ๊กธุรกิจนักท่องเที่ยวจากจีนสู่เชียงใหม่” ที่ ห้องนิทรรศการ TCDC เชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผยว่า ในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา จะเห็นว่าประเทศไทยได้กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยม โดยเป็นอันดับ 3 ในปี 2557 ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวจีนหลั่งไหลมาเที่ยวในเชียงใหม่ในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เช่น กรุ๊ปทัวร์ กลุ่มเพื่อน ครอบครัว คู่รัก นอกจากนี้เชียงใหม่ยังกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจีนที่ต้องการมาสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว อาหารการกิน ที่พัก ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนเชียงใหม่ หลังเปิดประเทศทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของจีนเติบโตเฉลี่ยสูงกว่าร้อยละ 10 ชาวจีนกลายเป็นนักท่องเที่ยวราใหญ่ที่สุดและใช้จ่ายเยอะที่สุดของโลก และในอีก 4 ปี ข้างหน้าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นอีกเกือบเท่าตัวเป็น 170ล้านคน ดังนั้นการมาเยือนของพวกเขาจึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของชาวเมืองและอุตสาหกรรมกาท่องเที่ยวเชียงใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องแสวงหาแนวทางการจัดการบรรยากาศเมืองให้น่าท่องเที่ยวไปพร้อมกับการสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่ชาวเมือง
ทั้งนี้รัฐบาลได้ประกาศให้ปี 2558 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้มาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้น จึงเป็นการย้ำชัดว่าเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบสานมาอย่างยาวนานอย่างเชียงใหม่ จะเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตอันงดงามอันเป็นเอกลักษณ์แบบไทยๆ ได้เป็นอย่างดี
คุณอภิสิทธ์ิ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) เผยว่า TCDC เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทย โดยหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการจุดประกายความคิดความสามารถของนักออกแบบและผู้ประกอบการไทยคือ การจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนจากทั่วโลกและที่จัดทำขึ้นโดย TCDC ที่จะหยิบยกประเด็นสำคัญที่อยู่ในวาระต่างๆ มานำเสนอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มพื้นฐานความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ชม เช่นเดียวกับการจัดนิทรรศการ “My Chiang Mai เมืองของเราและเหล่าสหาย” และเปิดตัวพ็อกเก็ตบุ๊ก “หนี ห่าว มา: ไกด์บุ๊กธุรกิจนักท่องเที่ยวจากจีนสู่เชียงใหม่” ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของนักท่องเที่ยวจีน ที่กลายเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ที่สุดและใช้จ่ายมากที่สุดในโลก นั่นหมายถึงรายได้ที่เพิ่มพูนของการท่องเที่ยว ธุรกิจการค้า และบริการต่างๆที่นำมาซึ่งผลกระทบของเมืองเชียงใหม่ จึงควรอย่างยิ่งที่จะศึกษาความเป็นไปได้และทำความเข้าใจทั้งสองทาง
“ปี 2014 มีชาวจีน 200,000 คน เดินทางมาท่องเที่ยวเชียงใหม่ ในฐานะจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆของนักท่องเที่ยวจีน เชียงใหม่จะต้องรับและปรับสมดุลย์อย่างไรให้ชาวเชียงใหม่ ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวอยู่ร่วมกันได้อย่างดีที่สุด แล้วเชียงใหม่จะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรกับจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคต เราเชื่อมั่นว่า ‘ My Chiang Mai เมืองของเราและเหล่าสหาย’ และพ็อกเก็ตบุ๊ก หนี ห่าว มา: ไกด์บุ๊กธุรกิจนักท่องเที่ยวจากจีนสู่เชียงใหม่จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างความเข้าใจเหล่านี ้”
ด้าน คุณอินทพันธ์ บัวเขียว ผู้จัดการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ (TCDC Chiang Mai) เผยว่าปัจจุบันเชียงใหม่เป็นจุดหมายในใจของนักท่องเที่ยวจีนผู้มากันอย่างไม่ขาดสาย ไม่ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนจะเที่ยวแบบประหยัดหรือเที่ยวแบบหรูก็ตาม การมาเยือนของพวกเขาได้สร้างทั้งโอกาสและปัญหาที่ท้าทายให้ทั้งชาวเมืองและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ต้องหาทางปรับตัว เพราะการต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่นี้ คนท้องถิ่นอาจจะยังไม่คุ้นชิน เมืองเชียงใหม่เองก็เช่นกัน สมดุลระหว่างผู้อยู่ ผู้ค้า และผู้มาเยือนอยู่ที่ไหน จะเป็นไปได้ไหมว่าเชียงใหม่จะเป็นทั้งเมืองที่น่าอยู่ไปพร้อมๆ กับเป็นเมืองน่าเที่ยว จึงเป็นที่มาของการจัดทำพ็อกเก็ตบุ๊ก “หนี ห่าว มา: ไกด์บุ๊กธุรกิจนักท่องเที่ยวจากจีนสู่เชียงใหม่” และนำมาสู่การจัดนิทรรศการ “My Chiang Mai เมืองของเราและเหล่าสหาย” ในครั้งนี ้
“เมื่อชาวจีนหลั่งไหลมายังเชียงใหม่และเมืองไทยในฐานะหนึ่งในจุดหมายยอดนิยม คำถามไม่ใช่การปิดหรือเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวจีน แต่เป็นการอยู่อย่างมีความสุขของคนในพื้นที่ การเดินหน้าอย่างยั่งยืนของเมืองและการเติบโตอย่างมีคุณภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งจากผลจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ‘เมืองเชียงใหม่น่าอยู่น่าเที่ยว’ ซึ่งจัดโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ ระบุให้เห็นความเป็นไปได้ในการจัด การเมืองเชียงใหม่จากหลายมิติหลายมุมมองด้วยเครื่องมือเชิงออกแบบ กลุ่มคนหลากหลายอาชีพได้มาเรียนรู้และสร้างสรรค์ต้นแบบข้อเสนอแนะร่วมกันด้วยกระบวนการของการออกแบบบริการ (Service Design) ที่เน้นผู้คนเป็นศูนย์กลาง สิ่งที่ตรงใจทุกคนและสามารถลงมือทำได้มีมากมาย ขอเพียงตั้งต้นในใจว่าอยากได้เมืองเชียงใหม่ที่ทั้งน่าอยู่น่าเที่ยวก็เพียงพอ”
ทั้งนี้พิธีเปิดนิทรรศการ “My Chiang Mai เมืองของเราและเหล่าสหาย” และแนะนำพ็อกเก็ตบุ๊ก “หนี ห่าว มา: ไกด์บุ๊กธุรกิจนักท่องเที่ยวจากจีนสู่เชียงใหม่” ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องนิทรรศการ TCDC Chiang Mai ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ธเนศ วงศ์ยานนาวา ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองการปกครองส าหรับนักบริหาร (MPE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาเสวนาในหัวข้อ “การเกิดขึ้นและรูปแบบการบริโภคของชนชั้นกลาง (Middle Class) ในสังคมจีนยุคใหม่ และผลต่อเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวไทย ” ดำเนินรายการโดย อาจารย์คมสัน ธีรภาพวงศ์ อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำหรับนิทรรศการ My Chiang Mai เมืองของเราและเหล่าสหาย จะพาทุกท่านเจาะลึกปรากฎการณ์นักท่องเที่ยวจีนในเชียงใหม่ เผยความรู้ ความเข้าใจ และนำเสนอแนวทางให้เชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยวไปพร้อมๆกัน โดยแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ ได้แก่ โซนเกริ่นนำ, MY CHIANG MAI:เมืองของเราและเหล่าสหาย, นักท่องเที่ยวจีนร่วมสมัย:เที่ยวได้ ไกลไปได้ ทั้งโลก, นักท่องเที่ยวจีนในเชียงใหม่:เรื่องของเมือง คน และนักท่องเที่ยวจีน และ หนทางสู่เมืองเชียงใหม่น่าอยู่ น่าเที่ยว โดยจะจัดแสดงระหว่าง 17 มิถุนายน – 6 กันยายน 2558 ที่ห้องนิทรรศการ TCDC เชียงใหม่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์TCDC เชียงใหม่ โทร. 052 080 500 ต่อ 1 เปิดให้บริการเวลา 10.30 – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์)

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email