ทริป “ พ ะ เ ย า อี ส แ ฮ ป ปี้ ”

||

กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต
ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง
บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง
งามลือเลื่องดอยบุษราคัม

||

เป็นคำขวัญจังหวัดพะเยา ซึ่งทริปนี้เราจะตามรอยคำขวัญจังหวัดกัน


: พะเยา คืออะไร ?
: พะเยา อยู่ที่ไหนอ่ะ ?
: ไปเคยไปอ่ะ
: ไม่รู้จักครับ

สวัสดีครับ เราเป็นคนจังหวัดพะเยา เรียนที่พะเยาตั้งแต่เด็ก แล้วก็ไปเรียนต่อที่พิษณุโลก มีคำถามต่างๆ มากมายเข้ามาเสมอว่า พะเยาคือไร อยู่ที่ไหน เป็นยังไงเหรอ เราก็กลับมานึกว่า บ้านเราก็ธรรมชาติดีนะ มีที่เที่ยวก็หลายที่ ทำไมเขาถึงไม่รู้จักกัน เราก็เลยเกิดความคิดที่ว่า กลับบ้านครั้งนี้ เราอยากหาอะไรทำที่มันสนุกๆ รีวิวพะเยาละกัน จะว่าไปแล้วอยู่พะเยามานาน ก็ไม่ค่อยได้เที่ยวในพะเยาซักเท่าไหร่ คนอื่นๆ จะได้รู้จักอีกด้วย ว่าแล้วก็ไปจองตั๋วรถกลับบ้านกันเลยวัยรุ่น


22.09.59

เราเริ่มต้นเดินทางจากพิษณุโลกโดยรถทัวร์เพราะเราเรียนที่นั่นและเป็นคืนที่พระจันทร์สวย เราเลยถ่ายเก็บไว้
ก า ด แ ม่ ต๋ำ (ตลาดสี่แยกแม่ต๋ำ)

เป็นตลาดเช้าของที่นี่ ถ้าขึ้นรถ แล้วมาลงสี่แยกแม่ต๋ำ เราก็จะมาเจอตลาดนี้ ของกินที่นี่ถูกมาก ถูกเหมือนให้กันเฉยๆ เลย


แม่ค้าที่นี่อารมณ์ดี ชอบคุยกันชอบแซวกันไปมา เวลาเดินอย่าสบตาแม่ค้านะ จะทำให้เราใจอ่อนได้ อิอิ

สี่ แ ย ก แ ม่ ต๋ำ

ขอขึ้นมาสูดอากาศบนสะพานลอยแป๊บ ฮ้าาาาาาาาา

ห ง ส์ ก า บ โ ค ม (หงส์คาบโคมไฟ)
นิ ท า น บ้ า น ต้ น ไ ม้

นิทานบ้านต้นไม้ เราชอบที่นี่นะ เราคิดไว้ตั้งนานแล้วว่า ทริปนี้เราต้องมาแวะที่นี่ อยู่ข้างกว๊าน เป็นที่ที่สงบ ร่มรื่น อากาศเย็นสบาย เงียบๆ นั่งไปนานๆ แล้ว ก็คิดถึงสมัยอ้ายเป๋นบ่าวปุ้นหน่อ ฮ่าๆๆ

แ ม ง โ บ้ ง (ตัวบุ้ง)
ก ร ะ ต่ า ย
น ก ข า ว

23.09.59

ก ว๊ า น น้ อ ย

เป็นอีกฝั่งหนึ่งของกว๊านพะเยา เข้าทางบ้านร่องไฮ เป็นแหล่งที่ทำกินของชาวบ้าน

วั น ค ว า ย ค ว า ย
ตั้งจ๋ำ (เป็นวิธีดักปลา)

ลุงบอก ยังไม่ได้ปลาซักตัวเลย
: ลุงคับๆ ผมขอถ่ายฮูปจิ่มเด้อคับ
: เอ้อ ถ่ายงามๆ เด้อ

ท ไ ว ไ ล ท์ คิ ล เ ล อ ร์
บ้ า น ร่ อ ง ไ ฮ

ถ้าไขได้มีดคมๆ แนะนำหมู่บ้านนี้เลย เป็นหมู่บ้านยะมีด ยะของมีคม จะไปมีเรื่องกับคนหมู่บ้านนี้เด้อ


24.09.59

จุ ด ช ม วิ ว ก ว๊ า น พ ะ เ ย า

เช้านี้เรามากันที่นี่เลย ถ้าใครอยากจะเห็นกว๊านพะเยาทั้งหมด ต้องขึ้นมาที่นี่ จุดชมวิวกว๊านพะเยา


น า ค กู่ (พญานาค 2 ตัว)
ก ว๊ า น พ ะ เ ย า แ ห ล่ ง ชี วิ ต

เป็นทะเลสาบน้ำจือขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือและอันดับ 4 ของประเทศไทยตามภาษาพื้นเมืองหมายถึง “บึง” เกิดขึ้นจากกรมประมงได้ทำประตูกั้นน้ำไว้เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดูแล้งและในฤดูฝนก็กั้นไม่ให้น้ำไหลแรงไปท่วมไร่นาที่อยู่ปลายน้ำ

วั ด ศ รี โ ค ม คำ

มาจังหวัดพะเยาแล้ว จะต้องมากราบไหว้พระเจ้าตนหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคล

ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ พ ร ะ เ จ้ า ต น ห ล ว ง
จ้ า ง เ สี่ ย ง (ช้างเสี่ยงทาย)

เป็นการเสี่ยงว่าสิ่งที่อธิษฐานไปนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ ให้ลองใช้นิ้วก้อยสอดเข้าไปในวงกลม แล้วยกขึ้น ถ้ายกขึ้นแสดงว่าเรื่องที่อธิษฐานเป็นจริง

ป่ อ ขุ น งำ เ มี ย ง (พ่อขุนงำเมือง)

: คิงว่าอั้น ป่อขุนก๋ำมีดข้างใดเอาะ
: กะข้างซ้ายก่า คิงบะหันกะ
: ว่าไปเรื่อง ข้างกว๊านบ่านิ
: เอิ้วบะ ไข้เอาบะกุยจดหงีบแต้

ต า ง ขึ้ น (ทางขึ้น)
ถึงฤดูผสมพันธุ์แล้ว เย้

ง า ม ลื อ เ ลื่ อ ง ด อ ย บุ ษ ร า คั ม

การเดินทางคือการเรียนรู้ ทริปนี้มันทำให้เราคิดว่า ถ้าหากแก่ตัวไปแล้ว เรายังจะมีโอกาสได้เที่ยวแบบนี้อีกหรือปล่าว เราก็ไม่อยากมานั่งนึกเสียดายทีหลัง รูปภาพคือความทรงจำที่ดีที่สุด ใครที่มีโอกาสได้มาแวะที่จังหวัดพะเยา หรืออยากลองสัมผัสกับบรรยากาศแบบบ้านๆ ก็ลองแวะมาที่จังหวัดนี้ได้ และยังมีอีกหลายที่ในพะเยา ที่เรายังไม่ได้ไป รับรอง อันซีนสุดๆ เจอกันใหม่ทริปหน้าครับ สวัสดีครับ

ภาพและเรื่องโดย เฮียอ๋า

[wpgmza id=”191″]

Relate Posts :

ถุยชีวิต

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineถุยชีวิต จากกล่องข้อความ ช่วงเวลาที่ ทุกคนรู้ แฟนคลับรู้ ว่าเราต่างรู้สึก ทุกคนล้วนแล้วแต่รับรู้ ในอารมณ์ และความรู้สึกแสนซับซ้อน และมีมากมาย พวกเรารับรู้ ถึงการมีอยู่ของสิ่งเหล่านี้ ตามแต่สถานการณ์ หรือช่วงเวลา ประเด็นก็คือว่าบางครั้ง เราจะคิดว่าความซับซ้อนต่างๆกับเหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามา ก็ทำให้ผู้ที่ประสบอนุมานได้ว่า มันช่างยุ่งเหยิง และวุ่นวาย ยากแก่การจัดการคิดหาทางแก้ไข นั่นแหละฮะท่านผู้ชมฮะ  ช่วงเวลาที่เราสามารถพูดได้เต็มปากถึงความรู้สึกที่อัดอั้นอยู่ข้างในว่า… ถุยชีวิต รสชาติที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก จนคุณอยากจะสำรอกทิ้งในทันใด ที่ได้ลิ้มรสมัน แต่ไม่เป็นไร นั่นแหละอีกรสชาติของชีวิต ที่เราก็ต้องลิ้มรสมันบ้างเป็น เพราะไม่มีทางเลยที่คุณจะรอดพ้นจากมันไปได้  หวานเป็นลม ขมเป็นยา  จึงเป็นสุภาษิตที่ดีสำหรับการประกอบบทความชิ้นนี้ เพราะบางที “ความหวาน” มันก็บังตา จนไม่อาจทำให้คุณนั้น มองอะไรได้อย่างทะลุปรุโปร่ง และรอบคอบ แต่สุดท้ายนั้น เราทุกคน ไม่มีใครสามารถจะยัดทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตได้หมดหรอก เพื่อนเอ๋ย ไม่ว่าจะความหวาน หรือความขม บางทีบางสิ่งบางอย่างที่ผ่านเข้ามาก็เป็นเพียงรสชาติชีวิต โดยที่สุดท้ายคุณก็จะคายมันออกมา  เหลือเพียงไว้แต่รสชาติที่ติดอยู่ในปาก เพื่อจดจำว่า คุณจะไม่ยอมให้ รสชาติชีวิตแย่ๆ และความรู้สึกแบบนี้ […]

MidnightMessageBox

MidnightMessageBox

May 6, 2021

ฉันมักฝันถึง…

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineฉันมักฝันถึง… จากกล่องข้อความ ความฝัน อีกหนึ่งรูปแบบของการโหยหาในบางสิ่งบางอย่าง ทั้งการแสดงออกทางความรู้สึกนึกคิด กับเรื่องราวในเหตุการณ์ต่างๆผ่านเข้ามา  นั่นจึงทำให้ “I have a dream” ประโยคคลาสสิคสุดทรงพลัง Martin Luther King, Jr. ก็ดูจะเป็นอะไรที่ดี ที่จะเป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างความฝัน และความจริง ให้เป็นรูปธรรมจับต้องได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งฉันเองก็มีเหมือนกันนะ ความฝันน่ะ  ฉันมักฝันถึง… “ฝันถึงวันพรุ่งนี้ เพื่อสิ่งที่ดีกว่า” ฉันมักฝันถึงอากาศ แสนบริสุทธิ์ ที่ใครต่อใครก็ต้องการสูดมันให้มันชุ่มปอด ไม่ว่าจะด้วยการกระทำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือด้วยเทคโนโลยีเครื่องมือที่ช่วยลดทอนมลพิษ ฉันมักฝันถึงความปลอดภัย ที่ไม่ว่าคนที่รักในแสงตะวัน หรือสีสันในยามแสงจันทร์ จะได้รับมันในทุกยี่สิบสี่ชั่วโมงของทุกวัน ฉันมักฝันถึงผู้คน ที่พร้อมใจกันลงถนน…มาเดินด้วยกันบนทางเท้านุ่มนวลจนคุณลุ่มหลงในการก้าวเดินโดยไม่จำเป็นต้องพึ่ง sneakers ที่ราคาบาดใจ ฉันมักฝันถึงรอยยิ้ม ของคนแปลกหน้า ที่พร้อมจะมอบมันให้กันและกัน ด้วยความจริงใจ ที่ไม่จำเป็นต้องแสแสร้งเพื่อความต้องการ และผลประโยชน์ส่วนตน ฉันมักฝันถึงเสียงหัวเราะ ของผู้คนที่มีความสุขไปกับชีวิต ประจำวัน กับชีวิตดีๆที่ลงตัวในทุกๆวัน ตามแบบฉบับของใครของมัน โดยที่ไม่มีปัจจัยหรืออะไรมากีดกัน โดยที่ทุกคนนั้นรู้ตนรู้หน้าที่ว่าต้องอะไร ภายใต้คุณภาพชีวิตที่แลกมาด้วยแรงกายแรงใจ […]

MidnightMessageBox

MidnightMessageBox

May 1, 2021

แต่งห้องมินิมอล เรียบแต่โก้ ไฮแฟชั่น ชี้พิกัดของมันต้องมี!

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineแต่งห้องมินิมอล – สวัสดีค่ะ สาว ๆ หนุ่มๆ วัยรุ่นทั้งหลาย ใครที่มีไอเดีย หรือความคิดว่าอยากจะแต่งห้องใหม่ ให้ไฉไลกว่าเดิม เพราะเบื่อห้องเดิม มองไปทางไหนก็เบื่อ! อยากแต่งห้องให้มีความมินิมอล เรียบ ๆ โก้ ๆ ดูมีอะไร มองแล้วไม่เบื่อแน่นอน อย่างแรกเลยเราต้องมาทำความรู้จักกับคำว่า “มินิมอล” กันก่อน เพื่อที่เราจะได้เข้าใจ แล้วแต่งห้องออกมาให้ได้กับคำว่ามีมินิมอลมากที่สุด พร้อมทั้งชี้พิกัดไอเทมที่ต้องมีในการแต่งห้อง ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยยยยยย กฎง่าย ๆ ความ “มินิมอล” 1. ความธรรมดา เรียบง่าย ความเรียบง่ายที่แสนจะธรรมดาเนี่ยแหละที่ทำให้หลายคนตกม้าตายมาหลายคนแล้ว เพราะว่าเป็นสิ่งง่าย ๆ ที่อาจจะทำได้ยาก ก่อนอื่นเลยเราต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าเราเป็นคนเยอะหรือป่าว เยอะในที่นี้ หมายถึง ของเยอะ สีสันจัดจ้าน ถ้ามีของเหล่านี้ก็ต้องขนออกให้หมด ถ้ามีความตั้งใจว่าจะแต่งห้องแบบมินิมอล ให้เลือกเฉพาะของจำเป็นที่จะต้องใช้จริง ๆ อันไหนไม่จำเป็นก็เอาไปเก็บ ไปซ่อนให้หมด 2. มีความเป็นธรรมชาติ กฎข้อที่ 2 […]

Avatar

aum

April 21, 2021

เฟ้นหาสีสัน ในวันที่หม่นหมอง

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineเฟ้นหาสีสัน ในวันที่หม่นหมอง กับเรื่องราว ในมุมมอง  จากกล่องข้อความ ของผู้คนมากมาย ยามวันที่ฟ้าฝน ไม่เป็นใจ ทำให้สีสันนั้น อาจหล่นหาย เมื่อสิ่งเหล่านี้ ได้ย่างกราย มาถึงใครบางคน  มันช่างเป็นอะไรที่ ไม่น่าดูชมเอาเสียเลย ว่าไหม? เราจะทำยังไงกันดีละทีนี้ “เพื่อนมนุษย์” จะยอมอ่อนข้อ ให้แก่มัน และปล่อยให้ “ช่วงเวลาเหล่านั้น หม่นหมองไปโดยปริยาย จริงๆหรือ?” ผมเองจึงมีความเห็นว่า มิควรเท่าไหร่  ที่จะปล่อยให้ สีสัน นั้นมลายจางหาย โดยปล่อยมันเอาไว้  และละเลยมันไป ให้ความ ครึ้ม อก ครึ้ม ใจ นั้นกัดกินภายใน แม้ว่า กาลเวลา จะช่วยให้สีสัน ย้อนคืนกลับมา  แต่คุณอาจต้องแลกมันมา ด้วยเวลาอันมีค่า ที่นานเกินไป จนคุณไม่สามารถกระทำสิ่งใด ได้แต่ปล่อยให้ นาฬิกา หมุนตามเข็มอย่าง ไร้ จุดมุ่งหมาย ต่อไป เพราะคงไม่มีใคร […]

MidnightMessageBox

MidnightMessageBox

April 16, 2021

5 เหตุผลที่ไม่ได้เขียน blog และ 5 ทางแก้ไข

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine ถ้าใครได้ติดตาม blog ของผมมาบ้างในสมัยก่อนจะรู้ว่าผมอัพ blog ค่อนข้างจะสม่ำเสมอ แต่ในช่วงปีหลังๆมานี้จะขาดๆหายๆ โดยเฉพาะปีหลังสุดนี้ห่างไปนานเป็นปีเลย นั่นสิมันหายไปไหนทำไมไม่เขียนต่อ มันก็มีเรื่องราวหลากหลายที่เกิดขึ้นแต่ละคนก็คงจะต่างกันไป สำหรับผมคือ รู้อยู่แล้วว่าการเขียน blog มันดีแต่ก็ไม่ได้ทำ วันนี้เป็นวันหยุดยาวมีเวลาว่าง ก็เลยลองมาสำรวจตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรากันนะ 5 เหตุผลที่ไม่ได้เขียน blog ถ้าเขายังไม่ block ก็จะเขียนต่ออยู่นะ ไม่มีแรงใจ มันไปไหนหมด – มันรู้สึกหมดไฟ จากที่เคยอยากแบ่งปันทุกเรื่องทุกอย่าง มันรู้สึกเหนื่อยไปหมด ไม่รู้พลังมันหายไปไหน พลังคงไม่หมดแต่ใจมันหมด อารมณ์คือแบบท้อแล้ว หมดแรง เหนื่อย กูท้อละ ไม่เอาละ ไม่มีเรื่องจะเล่า เรื่องเศร้ามันเยอะ – ที่จริงมันก็มีเรื่องเล่าแหละ แต่มันกลายเป็นหมดความมั่นใจว่าจะเล่าดีมั้ย คือเหมือนเราเจอเรื่องที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะดีหรือแย่ จะเล่าดีมั้ยวะ บางเรื่องมันก็เกี่ยวกับคนอื่นด้วยไง เราก็เออคิดว่า ไม่เล่าดีกว่า ไม่อยากกระทบใคร ไม่อยากยุ่งกับคน มันเยอะไปสำหรับเรา ไม่เจอโควิด คิดไม่ถึงหรอก – มาถึงตอนนี้ (12.04.2021) เราเจอโควิดมาสามระลอกแล้วนะ แล้วธุรกิจของเรามันคือท่องเที่ยวซึ่งกระทบเต็มๆ […]

Avatar

itong2go

April 13, 2021