OEG High School Exchange 2018/2019 รุ่นที่ 25

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. 3 – 5 ขณะนี้ทาง OEG ได้มีโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โออีจี ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเบลเยียม ประเทศอิตาลี ประเทศเยอรมนี และประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยนักเรียนจะได้พักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัครชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษา ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ และฝึกฝนการใช้ภาษา เรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงโอกาสการเป็นทูตเยาวชนของประเทศไทย

OEG คือ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 26 ปี ในการให้บริการข้อมูล ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยน และแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับสถาบันในประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศในสหภาพยุโรป และเอเชีย แก่นักเรียน นักศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2533

OEG High School Exchange (โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โออีจี) 2018/2019 รุ่นที่ 25 คือโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 18 ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 ได้เข้าศึกษาในโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเยอรมนี ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเบลเยียม ประเทศอิตาลี และประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา พร้อมพักอาศัยกับครอบครัว Host Family ที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานขององค์กรแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ โดยนักเรียนจะได้ประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ อีกทั้งยังได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจากเจ้าของประเทศนั้น ๆ และที่สำคัญได้ทำหน้าที่เป็นทูตเยาวชนเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักอีกด้วย นอกจากนั้นเราได้เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถสมัครสอบขอรับทุนการศึกษาได้อีก

ข้อมูลโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โออีจี

 • สำหรับนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5 และมีอายุตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • นักเรียนมีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลเป็นระยะเวลา 1 ปี การศึกษา
 • นักเรียนพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัคร (Host Family) ที่ผ่านการคัดสรรตามมาตรฐานขององค์กรนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ
 • นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนอย่างใกล้ชิดจากเจ้าของภาษา ได้เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศที่เป็นประโยชน์
 • นักเรียนมีโอกาสได้ทำหน้าที่เป็นทูตเยาวชนของประเทศในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จัก

 

ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ

 • สหรัฐอเมริกา
 • ฝรั่งเศส
 • เบลเยี่ยม
 • อิตาลี
 • เยอรมนี
 • จีน

 

คุณสมบัตินักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ OEG High School Exchange

 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 5
 2. นักเรียนที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2543  – 31 กรกฎาคม 2546
 3. เกรดเฉลี่ยแต่ละเทอมไม่ต่ำกว่า 2.5 โดยเกรดวิชาภาษาอังกฤษและวิชาหลักไม่ต่ำกว่า 2.0
 4. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษเพียงพอสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
 5. มีความประพฤติดี รับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดี เป็นรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ดี

 


ระยะเวลาในการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2560

ชโนดม เพียรกุศล (ซัน)
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559)
การศึกษาระดับมัธยมฯ : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
OEG High School Exchange รุ่น 16 : สหรัฐอเมริกา
 
“ผมพูดเสมอว่าการได้ไปอเมริกาเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผมและคุ้มค่า คุ้มเวลามากที่สุด ผมจะบอกแก่น้อง ๆ มัธยมปลายทุกคนที่มีโอกาสได้รู้จัก ตลอด 6 ปีที่ผ่านมาเสมอว่า
ให้พยายามไปหากมีโอกาส และทำได้ เพราะมันจะเปลี่ยนชีวิตน้องตลอดไปครับ” 

พงษ์พัฒน์ ชัยทัศน์ (ฉี)

ลูกเรือสายการบินไทย
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย : Ritsumeikan Asia Pacific University

การศึกษาระดับมัธยมฯ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

OEG High School Exchange รุ่น 11 : สหรัฐอเมริกา

 
“ขอบคุณ โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โอเวอร์ซีส์ เอ็ด ที่ทำให้ผมได้มีโอกาส ไปใช้ชีวิตในอเมริกา เป็นเวลาถึง 1 ปี ได้มีโอกาสเรียนรู้ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ พัฒนาภาษาอังกฤษ ได้มิตรภาพที่ดี ทั้งจากเพื่อนที่โรงเรียน และครอบครัวโฮสแฟมิลี่ การเข้าร่วมโครงการนี้ ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตผม หลังจากกลับมาทำให้ผมกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษ จนสามารถสอบชิงทุนเรียนต่อเข้ามหาวิทยาลัยริทชุเมคัง ประเทศญี่ปุ่นได้
ผมรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโอเวอร์ซีส์ ขอบคุณมากครับ”

 

 

มัทธิว ท้าวคำลือ (มัท)
ที่ปรึกษาแผนก Transfer pricing บริษัท KPMG Thailand
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาระดับมัธยมฯ : โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
OEG High School Exchange รุ่น 15 : สหรัฐอเมริกา
“การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นการได้ใช้ชีวิตด้วยตัวเอง การเปิดโลก มันเป็นประโยชน์มากในการที่เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และตัดสินใจได้เอง อยากแนะนำน้อง ๆ ให้ออกจาก Comfort zone หมายถึงว่าให้ไปเปิด
โลกทัศน์ ไปเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ ในโลกที่เป็นประสบการณ์ Once in a lifetime”

วาดตะวัน บริสุทธิ์ (โอ๊ต)

 

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาระดับมัธยมฯ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


OEG High School Exchange รุ่น 16 : เยอรมนี
“ผมรู้จัก OEG ครั้งแรกตอนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เยอรมนี ซึ่งเป็นความท้าทายมากที่ต้องไปใช้ชีวิตร่วม 1 ปีในสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกับไทยสิ้นเชิง ผมรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดเลยที่ไป
เพราะได้เรียนรู้การมีระเบียบวินัยในตัวเอง ตรงต่อเวลา การเคารพกฏ และความรับผิดชอบ สิ่งเหล่านี้ทำให้ผมเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
ผมได้เปิดโลกกว้าง เปิดทัศนะคติ ได้แรงบันดาลใจ ได้ทำสิ่งใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทำ ได้ค้นพบตัวเองว่าชอบอะไร อยากมีอนาคตแบบไหน”

ศุจีภรณ์ จุลละบุษปะ (จี)

ลูกเรือสายการบินกาตาร์
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษาระดับมัธยมฯ : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

OEG High School Exchange รุ่น 16 : สหรัฐอเมริกา

 
“I got a chance to find myself and to improve my skills. My perspective of life has also changed, thanks to OEG. The experiences with OEG is precious, memorable and worthwhile.”

สวิชญา อินทรสิริ (น้ำตาล)

Engine Calibration Engineer : Toyota motor Asia Pacific
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การศึกษาระดับมัธยมฯ : โรงเรียนมาร์มาร่า วิชัยวิทยา
OEG High School Exchange รุ่น 17 : สหรัฐอเมริกา
“รู้สึกดีใจมากที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ทำให้ได้รู้จักผู้คนมากมาย รู้จักการปรับตัวให้เข้ากับคนอื่น รวมไปถึงเวลาเราเรียนจบแล้ว ในการสัมภาษณ์งาน present งานต่างก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษ
เราก็จะได้เปรียบว่าคนอื่น และมีความสามารถมากกว่า เป็นโอกาสที่ดีจริง ๆ ในการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน”

ช่องทางการสมัคร

สมัครออนไลน์ผ่านทาง www.oeg.co.th

OEG (สำนักงานใหญ่)

โทร. 02 263 3666

E-mail: [email protected]

OEG (สำนักงานเชียงใหม่)

โทร. 053 811 355

E-mail: [email protected]

Relate Posts :

ของฝากเชียงใหม่ รวม 12 ร้านเด็ด อัพเดทล่าสุดปี 2021

FacebookTwitterLineของฝากเชียงใหม่ รวม 12 ร้านเด็ด อัพเดทล่าสุดปี 2021 มีแต่ของน่าช้อปทั้งนั้น! ช่วงสิ้นปีแบบนี้หากใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่แล้ว ไม่มีของฝากติดไม้ติดมือกลับไปคงเหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่  วันนี้แอดขอนำเสนอหลากหลาย ของฝากจากเชียงใหม่ แวะไปช้อปกันได้เน้อ ทั้งของใช้ของกิน ของอะปุ๊กอะปิ๊ก กิกิ มิมิ อะหยังนิ! เอาเป็นว่าถูกอกถูกใจขาช้อปอย่างแน่นอน สำรวจจากวัยสะรุ่นทั้งหลายที่มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วชอบซื้อ ของฝากในจังหวัดเชียงใหม่กลับไปฝากคนนั้นคนนู้นคนนี้ วันนี้แอดรวมมาให้ 12 ร้านเลยจ้า   12 ร้าน ของฝากเชียงใหม่ 1.ร้านจักสาน ถนนช้างม่อยเก่า จักสานช้างม่อยเก่า มาเดินกับเราไม่เหงานะบอกเลย เพราะของฝากเยอะมากกก  2.ดำรงค์ ไส้อั่ว ไส้อั่ว ดำรงค์อย่ามัวแต่ยืนงงเพราะคนเยอะมาก  3.จริงใจมาร์เก็ต รวมของเด็ดต้องซื้อ อื้อหือ เปิดเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์  4.ของฝากเชียงใหม่แบรนด์ “mummummade” แม่แม่ทำ หมูกระจก+น้ำพริกแคบหมู อู้หู้ลำขนาด  5.ไส้อั่ววัลลภา กาดต้นพยอม ไส้อั่วหอมๆ มีบริการจัดสั่งด้วยนะ  6.บ้านข้างวัดมาแล้วต้องจัดเพราะของเก๋กู๊ดตี้สุดดด  7.วันนิมมาน แหล่งช้อปจัดจ้านในย่านนี้  8.ไส้อั่ว “กิ๋นม่วน กิ๋นลำ” ไส้อั่วสมุนไพร […]

reviewchiangmai

reviewchiangmai

February 10, 2021

ChiangMai Sky Travel เที่ยวยุคใหม่ สไตล์ New Normal

FacebookTwitterLineChiangMai Sky Travel – เชียงใหม่เริ่มคลายล็อกดาวน์ 1 กุมภาพันธ์นี้ ใครที่อยากเที่ยวแบบ New Normal สามารถเลือกใช้บริการ ให้เช่ารถบัสและรถตู้เที่ยวแบบปลอดภัย เพราะเขาใส่ใจ ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยแบบสุด ๆ ตอบโจทย์มากในตอนนี้ !.ปกติแล้วถ้าไม่ใช่ช่วงที่มี โควิดระบาดหนัก เขาจะมีโปรแกรมนำเที่ยวให้ด้วยนะแอดต้องบอกก่อนเลยว่าคุ้มมาก ได้ไปเที่ยวที่แปลกใหม่กับไกด์มืออาชีพ น่าตื่นเต้นสุดปังเลยทีเดียว   จะไปแบบครอบครัวก็เช่ารถตู้ หรือไปแบบคณะก็จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบกันไปเลยกับรถบัสคันใหญ่ ๆ ใหม่มากๆ แต่ตอนนี้แนะนำให้เที่ยวเบา ๆ แบบ New Normal กันก่อนนะ .รถทุกคันมีมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีการตรวจวัดอุณหภูมิ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์พร้อมในรถเช่าทุกคัน ไปเที่ยวด้วยกันแบบปลอดภัย จองรถเช่าได้แล้ววันนี้!! . พิกัด : ถ . เจริญเมือง ผ่านสถานีรถไฟ เลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ทุ่งโฮเต็ล 100 เมตร ก็เจอแล้ว อยู่ทางขวามือGoogle Map : Chiangmai Sky […]

Avatar

ticha

February 2, 2021

กาละแม 6 ร้านดั้งเดิม ไม่ได้ศัล! เพราะเป็น กาละแมดั้งเดิม

FacebookTwitterLineร้านกาละแม ดั้งเดิมในเชียงใหม่ ที่ขายมานาน ขายดิบ ขายดี เป็นเทน้ำ เทท่า วันนี้เราจะมาแนะนำว่าสั่งออนไลน์ได้ ให้ทุกคนรู้จัก แถมยังสามารถซื้อตามกันได้ง่ายๆ ไม่ต้องบินไกลมาถึงเชียงใหม่ เพราะช่วงสถานการณ์แบบนี้ เดินทางไปไหนมาไหนอาจจะไม่สะดวก โควิด-19 พ่นพิษทั่วไทย เกริ่นมานานแล้วมาเริ่มกันเลย 1. แม่ประนอม เชียงใหม่ มีทั้งกาละแมที่เป็นแท่งและเป็นสามเหลี่ยม จุดเด่นของกาละแมที่ร้านของแม่ประนอม คือ กลิ่นที่หอมแตะจมูก รสชาติกลมกล่อม หวานๆ หอมๆ นุ่มกำลังดี แม่ประนอมเขาเคลมมาว่าไม่ใส่สารกันบูด ทำสดใหม่ทุกวัน  กาละแมแม่ประนอม เชียงใหม่ รสชาติกลมกล่อม หวานๆ หอมๆ อยากกินซื้อเลย ราคาเริ่มต้นที่:  40 บาท. ซื้อได้เลย!: https://shopee.prf.hn/l/rd9jZMY หน้าร้าน : กาดวโรรส และ ไนท์บาซาร์ ศูนย์จำหน่ายกาละแมแม่ประนอม 2. กาละแมกระทิสดพรรณี ที่ร้านพรรณี มีกาละแมแบบโบราณ (ห่อใบตอง) แล้วก็แบบใส่ซองใส จุดเด่นของที่ร้านคือกาละแมกะทิสด นอกจากนั้นยังมีรสชาติอีก 8 […]

Avatar

aum

January 19, 2021

ออฟฟิศซินโดรมต้องจู่โจมด้วย RLAX !!

FacebookTwitterLineเคยเป็นกันไหมเวลานั่งทำงานนานๆ แล้วปวดคอ ปวดหลัง ปวดไหล่ ไม่รู้จะทำยังไงดี แถมยังเสี่ยงต่อการเป็นออฟฟิศซินโดรมอีก แต่! วันนี้แอดได้มารู้จักกับ Application ที่มีชื่อว่า “RLAX” RLAX นี่เป็นบริการนวดแบบจองผ่าน app หรือ website แล้วเขาจะส่งเทอราปิสที่ผ่านการฝึกอบรม และมีใบรับรองมานวดเราถึงที่เลย แล้วก็มีหลายโปรแกรมให้เลือกด้วยนะ อย่างเช่น นวดน้ำมันอโรมา, นวดแผนไทย, นวดศรีษะ หลัง ไหล่ เท้า, นวดแก้ออฟฟิศซินโดรม หรือนวดจับเส้น แบบว่าเราไม่ต้องเตรียมอะไรเลย ทางทีมเขาเตรียมมาให้หมด อย่างกับไปนวดที่ร้านเลยแหละ ส่วนถ้าใครที่สงสัยว่า แล้วมันจะมีมาตรฐานไหมมานวดนอกสถานที่แบบนี้ ต้องบอกก่อนเลยว่า เจ้า RLAX เนี่ย เป็นแบรนด์ในเครือของโอเอซิส สปา เพราะฉะนั้นหมดกังวลหายห่วงได้เลย และตอนนี้เขามีบริการในจังหวัด เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา และจะเปิดให้บริการที่อื่นๆ รวมถึง กทม. เร็วๆ นี้ด้วย ใครที่สนใจอยากลองใช้บริการสามารถเข้าไปดูรายละเอียดช่องทางออนไลน์ของ RLAX ด้านล่างนี้ได้เลย ขอบอกว่าเขามีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ นวดโปรแกรมใดก็ได้ 60 […]

Chutipong Chumsoda

Chutipong Chumsoda

December 25, 2020

foodpanda แจกหนักรถ 7 คัน สร้อยคอทองคำ 2 รางวัล มูลค่ากว่า 400,000 บาท

FacebookTwitterLineฟู๊ดแพนด้า แจกรถ แจกทอง – น้องแพนด้าใจป้ำยกของขวัญมาให้ก่อนปีใหม่ แจกหนักสุดใจหื้อชาวเชียงใหม่ เท่านั้น!! นะจ้าวว #pandabike #พร้อมส่งสุดใจ เตรียมไถโทรศัพท์ให้ลุกเป็นไฟ เพราะฟู๊ดแพนด้าเขาเตรียม รถมอเตอร์ไซค์และสร้อยคอทองคำ มาแจกจุกๆให้ชาวเชียงใหม่กว่า 400,000 บาท เตรียมไถโทรศัพท์ไปลุ้นรับรางวัลได้เลย !!! กติกาการร่วมสนุก   ต่อที่ 1 ลุ้นรับรถมอเตอร์ไซค์ รวมทั้งสิ้น 7 คัน  เอาใจคนรัก foodpanda สุดหัวใจเพียงสั่งอาหารหรือสินค้าผ่าน foodpanda 150 บาทเป็นต้นไป (ไม่รวมค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมใดๆ) และกรอกโค้ด PANDABIKE แค่นี้ก็ลุ้นรับรถได้เลยจ้าระยะเวลากิจกรรม : ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม 2563 (ประกาศรางวัลวันที่ 10 มกราคม)  ต่อที่ 2 ลุ้นรับสร้อยคอทองคำ 2 รางวัล  เอาใจคนเจียงใหม่นะเจ้าเพียงสั่งอาหารหรือสินค้าผ่าน foodpanda 150 บาทเป็นต้นไป พร้อมกรอกโค้ด PANDABIKE เพื่อลุ้นสิทธ์ แชร์โพสต์นี้จากเพจรีวิวเชียงใหม่ของเรา, foodpandaหรือ เพจ foodpanda cnx และใส่แฮชแท็ก #pandabike #พร้อมส่งสุดใจ […]

Chutipong Chumsoda

Chutipong Chumsoda

December 15, 2020