สถิติเผย เชียงใหม่มียอดผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่เจ็ดเดือนแรกสูงกว่าตลอดทั้งปี 2561 แพทย์แนะเมื่อเป็นต้องรีบรักษา ลดโอกาสแพร่กระจายสู่คนรอบข้าง

ศาสตราจารย์ ดร.พญ. เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ (กลาง) หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และทีมงานจากคณะแพทย์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคุณกุลธิดา ลีนะบรรจง (3 จากขวา) หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด จัดงานแถลงข่าวภายใต้หัวข้อ ไข้หวัดใหญ่ รู้เร็ว รักษาก่อน ลดการแพร่กระจาย นวัตกรรมใหม่สู่แนวการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยยาต้านไวรัส ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่

21 สิงหาคม 2562, ประเทศไทย – ข้อมูลจากรายงานโรคจากระบบเฝ้าระวัง ของสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุขเผยสถิติที่น่าตกใจของโรคไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 6 สิงหาคม 2562 พบผู้ป่วยแล้วกว่า 13,460 รายและผู้เสียชีวิต 2 ราย โดยเจ็ดเดือนแรกปี 2562 สูงกว่าตลอดทั้งปีของ 2561 ที่มีจำนวนผู้ป่วย 10,863 ราย และไม่พบผู้เสียชีวิต อย่างไรก็ตาม ยังมีคนไทยจำนวนมากที่เข้าใจว่า เมื่อเป็นโรคไข้หวัดใหญ่แล้วหายเองได้ และเป็นโรคที่ไม่ร้ายแรง หากแต่ในความเป็นจริงแล้ว โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่สามารถระบาดไปยังผู้คนรอบข้าง และมีโอกาสพัฒนาไปสู่ภาวะแทรกซ้อน จนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ศาสตราจารย์ ดร.พญ. เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์

“ในช่วงฤดูฝน ประชาชนทั่วไปควรสังเกตอาการของตนเองและผู้คนรอบข้าง หากมีไข้สูงติดต่อกันเกิน 48 ชั่วโมง ให้รีบเข้าพบแพทย์ทันที เพื่อรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส ซึ่งจะเข้าไปยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในร่างกายไม่ให้อาการรุนแรงได้เร็วขึ้นและช่วยลดความเสี่ยงในช่วงของการแพร่ระบาดไปยังบุคคลรอบข้างด้วย โรคไข้หวัดใหญ่จึงเป็นโรคที่ยิ่งหายเร็วเท่าไหร่ ยิ่งดีสำหรับตนเองและคนรอบข้างเท่านั้น” ศาสตราจารย์ ดร.พญ. เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าว

โรคไข้หวัดใหญ่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังประจำปี 2562 โดยข้อมูลถึงวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา พบผู้ป่วยในประเทศไทย 217,161 ราย และเสียชีวิต 16 ราย เชียงใหม่มีอัตราป่วย 790.25 ต่อแสนประชากร ซึ่งอยู่ในอันดับ 4 จากทั้งหมด 77 จังหวัดรองจาก ระยอง กรุงเทพมหานคร และจันทบุรี1 โดยพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สูงที่สุดอยู่ที่อำเภอสันทราย ตามมาด้วย อำเภอเมือง และอำเภอแม่ริม

ไข้หวัดใหญ่จะมีอาการคล้ายไข้หวัด


“ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ่งมีอาการคล้ายกับไข้หวัดธรรมดา ทั้งยังติดต่อไปยังคนอื่นๆ ได้ง่ายผ่านการไอหรือจาม โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่อาจแพร่เชื้อได้นาน 3 – 5 วัน นอกจากนี้ยังสามารถติดต่อทางอ้อมผ่านการสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อได้ การรู้จักรักษาและป้องกันตัวเองเมื่อเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ จึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการคำนึงถึงผู้อื่นในสังคม และเคารพต่อสิทธิสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยว และมีผู้คนจำนวนมากเดินทางมาที่แห่งนี้ตลอดเวลา” ศาสตราจารย์ ดร.พญ. เพณณินาท์ กล่าวเสริม

โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ซึ่งถูกแบ่งออกเป็น 4 สายพันธุ์ คือ A, B, C และ D โดยสายพันธุ์ A และ B เป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ซึ่งประเทศไทยมีแนวโน้มพบการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลของสายพันธุ์ B มากกว่าสายพันธุ์ A โดยสายพันธุ์ B จะไม่รุนแรงเท่าสายพันธุ์ A และไม่สามารถติดต่อระหว่างคนกับสัตว์ได้

อาการแทรกซ้อนที่พบจากการป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ อาทิ หายใจเร็ว มีปัญหาด้านการหายใจ มีอาการเจ็บปวดตามกล้ามเนื้อ แน่นหน้าอกและช่วงท้อง อาเจียนบ่อย มีอาการแพ้อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และอาจมีโรคแทรกซ้อน ได้แก่ การติดเชื้อในอวัยวะต่างๆ หลอดลงอักเสบ ปอดบวม ปอดอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ หัวใจวาย ซึ่งอาการที่รุนแรงขึ้นเป็นผลมาจากหลายปัจจัย นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงสูงที่ไวรัสไข้หวัดใหญ่จะส่งผลให้อาการของโรคเดิมที่เป็นอยู่ทรุดหนักลง 

การรีบรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ จึงเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ด้วย

ปัจจุบัน ในประเทศไทยมียาต้านไวรัสหลายแขนงอยู่ในตลาด อันเกิดจากการพัฒนาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้เกิดการรักษาที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ป่วย ทั้งในแง่ของการลดความรุนแรงของโรค ซึ่งถือเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดการแพร่กระจายของเชื้อไปสู่คนรอบข้างด้วย


เกี่ยวกับ โรช – มุมมองด้านโรคติดต่อ


โรคติดต่อที่มีแหล่งกำเนิดมาจากไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยทั่วโลก ซึ่งทำให้มีความต้องการทางการแพทย์ที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น โรช จึงได้ก่อตั้งหน่วยงานหลักในการทำวิจัยและพัฒนาขึ้น โดยมีโปรแกรมการพัฒนาทางคลินิกซึ่งมุ่งเน้นไปที่การรักษาโรคไวรัสตับอักเสบบี โรคไข้หวัดใหญ่ และยาหลากหลายแขนงเพื่อต้านการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรีย โรช มุ่งมั่นที่จะพัฒนายาเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ ให้การบำบัดรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และทุกคนสามารถเข้าถึงได้

เกี่ยวกับ โรช

โรช เป็นบริษัทชั้นนำของโลกที่เป็นผู้พัฒนาวิธีการรักษาแบบพุ่งเป้าออกฤทธิ์เฉพาะที่ควบคู่กับการตรวจวินิจฉัยโรค โดยมุ่งเน้นไปที่การผลักดันความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์เพื่อมอบชีวิตที่ดีขึ้นให้กับผู้ป่วย การที่โรชผนวกรวมการศึกษาวิจัยทางยาที่ล้ำสมัยเข้ากับการวินิจฉัยโรคภายใต้บริษัทเดียวกัน ทำให้โรชเป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ซึ่งเป็นกลยุทธ์สำคัญในการมอบการรักษาที่ถูกต้องให้กับผู้ป่วยแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

โรช เป็นผู้นำอันดับหนึ่งของโลกในเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ (ไบโอเทค) ซึ่งมีบทบาทที่สำคัญยิ่งในการไขความกระจ่างเรื่องสาเหตุการเกิดโรคในระดับโมเลกุล มีการวิจัยและพัฒนายาในด้านวิทยามะเร็ง ภูมิคุ้มกันวิทยา โรคติดเชื้อ จักษุวิทยา และประสาทวิทยา นอกจากนี้ โรช ยังเป็นผู้นำระดับโลกในด้านงานวินิจฉัยโรคผ่านระบบการตรวจวินิจฉัยโรคในห้องปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรคมะเร็งในระดับเนื้อเยื่อ รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และระบบบริหารจัดการการดูแลภาวะเบาหวาน

ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2439 โรช มุ่งมั่นในการคิดค้นหนทางในการป้องกัน วินิจฉัย และรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมๆ กับมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนให้กับผู้คนในสังคม บริษัทยังมุ่งเน้นในการเข้าถึงนวัตกรรมความเป็นเลิศของยารักษาโรคและยกระดับชีวิตของผู้ป่วย โดยการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน มียาจำนวน 30 ชนิดที่พัฒนาขึ้นโดยโรชที่ได้รับการบรรจุอยู่ในรายการยาจําเป็นที่แนะนําโดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization Model Lists of Essential Medicines) เช่น ยาปฏิชีวนะรักษาชีวิต, ยาต้านมาลาเรีย และยาเคมีบำบัด เป็นต้น โรชยังได้รับการยอมรับให้เป็นบริษัทที่มีความยั่งยืนในอุตสาหกรรมยา จาก ดัชนีชี้วัดความสำเร็จขององค์กรที่ยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) เป็นระยะเวลากว่า 10 ปีติดต่อกัน

สำนักใหญ่ของ โรช กรุ๊ป ตั้งอยู่ที่ บาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีสำนักงานตั้งอยู่มากกว่า 100 ประเทศ ในปี พ.ศ. 2560 โรช มีพนักงานกว่า 94,000 คนทั่วโลก และในปีเดียวกัน โรช ได้ลงทุนให้กับการวิจัยและพัฒนาไปกว่า 10.4 พันล้านฟรังก์สวิส และมียอดจำหน่ายถึง 53.3 พันล้านฟรังก์สวิส นอกจากนี้ โรชยังได้ผนวกรวมเจเนนเทคในสหรัฐฯ เข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่ม โรช กรุ๊ป และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของชูไกในญี่ปุ่น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.roche.com 

Relate Posts :

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก ให้กับชาวเชียงใหม่

FacebookTwitterLineเชียงใหม่ ฉีดวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรก ให้กับชาวจังหวัดชียงใหม่ คัดเลือกให้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย 13 จังหวัดแรกของประเทศไทย เบื้องต้นให้โรงพยาบาลนัดกลุ่มเสี่ยงมาฉีดวัคซีน จากนั้นใช้ระบบ “หมอพร้อม” ติดตามอาการและนัดหมายฉีดเข็มที่ 2 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 1 มี.ค.64 ที่ห้องประชุม C71 อาคาร ผู้ป่วยนอก และ ผู้ป่วยฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการ จังหวัด เชียงใหม่ นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ร่วมแถลงข่าว การกระจายวัคซีนโควิด 19 และ ความพร้อมของสถานพยาบาลในการฉีดวัคซีนให้กับชาวจังหวัดชียงใหม่ จากการที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้รับวัคซีนโควิด-19 เข้ามาในประเทศไทย สำหรับวัคซีน CoronaVac ของบริษัทซิโนแวค ล็อตแรกได้รับแล้ว […]

Avatar

ticha

March 1, 2021

ล่องแพแม่วาง คึกคัก คนหนีร้อน จนซุ้มและแพเต็มทุกวัน

FacebookTwitterLineล่องแพแม่วาง อำเภอแม่วาง คึกคัก ประชาชน นักท่องเที่ยว แห่หนีร้อน หมอกควัน พักผ่อนช่วงวันหยุดเนืองแน่น จนซุ้มนั่งริมทางน้ำเต็มทุกซุ้ม วันที่ 1 มี.ค.64 รายงานข่าวแจ้งว่า บรรยากาศตามสถานที่ท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่ระยะนี้ เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง ภายหลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มดีขึ้น จากการไม่พบการแพร่ระบาดของเชื้อมาเกือบจะ 2 เดือนแล้ว ทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่ และต่างจังหวัด เริ่มออกเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ต่างๆ กันมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงนี้ จากสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวัน ประกอบกับปัญหามลพิษหมอกควัน ที่ขณะนี้ในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ เริ่มมีหมอกควันปกคลุมหนาแน่น ทำให้สถานที่ อาทิ น้ำตก และสถานที่ล่องแพ กำลังได้รับความนิยม จากบรรดาประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ที่พากันเดินทางไปพักผ่อนคลายร้อน และหลบหนีปัญหามลพิษหมอกควันที่เกิดขึ้น โดยขณะที่ทางผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสำรวจยัง พื้นที่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ที่เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทำกิจกรรม “ล่องแพแม่วาง” พบว่าบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างคึกคัก โดยตั้งแต่ช่วงประมาณกลางเดือนที่ผ่านมา พบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนกันอย่างเนื่องแน่น เพื่อพาครอบครัว เพื่อนฝูง ไปนั่งพักผ่อนตามซุ้มริมลำธาร และทำกิจกรรมล่องแพ ในขณะนี้หากประชาชนหรือนักท่องเที่ยวหลายรายที่เดินทางไปช่วงบ่าย ก็อาจต้องอดทำกิจกรรมล่องแพ หรืออดนั่งตามซุ้มแพริมลำธาร เพราะแต่ละซุ่มเต็มไปด้วยผู้คนที่เดินทางเข้ามานั่งซุ้ม […]

Avatar

natyada

March 1, 2021

ประกันสังคม เชียงใหม่ ร่วมกับ รพ.ลานนา ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ร้านอาหาร The Good View Village

FacebookTwitterLineประกันสังคม เชียงใหม่ ร่วมกับ รพ.ลานนา ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ร้านอาหาร The Good View Village วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานประกันสังคม เชียงใหม่โดย นางจินดา พิชญ์ชานน ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในสถานประกอบการ ประจำปี 2564 “Healthy Thailand ผู้ประกันตน สุขภาพดี ตามฐานวิถีชีวิตใหม่” ณ ร้านอาหาร Good View Village ในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากทาง โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่ ที่ได้นำทีมพยาบาลวิชาชีพ ออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ แก่ผู้ประกันตนตามสิทธิ์ที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด และได้นำทีมงานจากสำนักงานประกันสังคม มาให้ความรู้ด้านประกันสังคม สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของผู้ประกันตน ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การใช้สิทธิการตรวจสุขภาพ การใช้สิทธิด้านทันตกรรม 900 บาทต่อคนต่อปี การประชาสัมพันธ์มาตรา33, 39 , 40 อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับเงื่อนไข การลงทะเบียน ตรวจสอบสิทธิ […]

yawared

yawared

February 26, 2021

เชียงใหม่สั่งยกเลิกด่าน คัดกรองโควิด-19

FacebookTwitterLineเชียงใหม่สั่งยกเลิกด่าน คัดกรองโควิด-19 หลังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันแล้ว 43 วัน วันที่ 25 ก.พ.64 รายงานข่าวแจ้งว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ดีขึ้นและสามารถควบคุมได้จนทำให้ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ใหม่ติดต่อกันแล้ว 43 วัน ล่าสุดที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้ยกเลิกจุดตรวจ จุดคัดกรอง ผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทุกจุด มีผลตั้งแต่วันนี้ ( 25 ก.พ.) เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการผ่อนคลายของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ อย่างไรก็ตามยังคงใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด คือจังหวัดสมุทรสาคร ต้องรายงานตัวต่อพนักงานท่องถิ่น ติดตั้งและใช้แอพลิเคชั่นหมอชนะ กักตัวเอง 14 วัน และ ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวังให้สังเกตอาการตัวเองอย่างใกล้ชิด หากพบอาการผิดปกติให้แจ้งพนักงานควบคุมโรคติดต่อในท้องถิ่นทันที ส่วนสถานประกอบการต่าง ๆ ทั้ง โรงแรม ร้านอาหาร สถานบันเทิง ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข ทั้ง ตรวจวัดคัดกรองและเก็บข้อมูลผู้เข้าใช้บริการผ่านแอพลิเคชั่น CM-CHANA เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนโรคในอนาคต ติดตามข่าวเชียงใหม่ได้ที่ ข่าวเชียงใหม่ และ […]

yawared

yawared

February 26, 2021

สวพส. เผยการวิจัยและพัฒนาการปลูกกัญชง (เฮมพ์) พืชเศรษฐกิจทางเลือก คาดเคาะราคาเมล็ดพันธุ์ในเดือนเมษายน 64

FacebookTwitterLineสวพส.- ข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. เผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนากัญชงหรือ เฮมพ์ พร้อมผลักดันเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ของเกษตรกร ซึ่งจากผลการวิจัยขณะนี้สามารถพัฒนาพันธุ์เฮมพ์ 4 พันธุ์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร คือ RPF1 , RPF2 , RPF3 และ RPF4 ซึ่งเป็นพันธุ์สำหรับผลิตเส้นใยโดยมีเปอร์เซ็นต์เส้นใย 12-14.7% ปริมาณสารที่เป็นประโยชน์ CBD 0.8-1.2% และมีปริมาณสารเสพติด THC ต่ำกว่า 0.3% และคาดว่าจะได้สายพันธุ์ใหม่ ๆ เพิ่มอีก 5 พันธุ์ ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจปริมาณและคุณภาพของเมล็ด รวมทั้งการกำหนดราคาและแนวทางการบริหารจัดการ โดยคาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณเดือนเมษายน 2564 สวพส. – นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เปิดเผยว่า เมื่อปี พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระราชเสาวนีย์ให้มีการศึกษาการเพาะปลูกกัญชงอย่างจริงจังในประเทศไทย ความว่า […]

Avatar

ticha

February 25, 2021