ร่วมเขย่าความคิด ปรับเปลี่ยนมุมมองในงาน TEDxChiangMai 2019 ภายใต้ หัวข้อ“Shake and Shift …”

TEDxChiangMai 2019 จัดขึ้นภายใต้ หัวข้อ “Shake and Shift …” ในวันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2562 เวลา 08.00 – 18.30 น. ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) มุ่งเน้นการ “Shake” หรือการเขย่าที่ทำให้เกิดการ “ตื่นรู้” ทั้งทางความคิด มุมมอง บทบาทและหน้าที่ จนนำไปสู่การลงมือปฏิบัติที่สามารถ “Shift” คือ ยกระดับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้งต่อตนเอง ครอบครัวสังคม ชุมชนและระดับประเทศจนถึงระดับโลก โดยเชื่อมโยงให้เกิดการร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรจนเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายและในท้ายที่สุดเกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
TEDxChiangMai 2019 ในครั้งนี้ได้สนับสนุนส่วนรวมกับชุมชนท้องถิ่น การมีเพื่อสร้างพื้นที่และโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ชุมชนและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีเวทีในการเสวนา หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ เฉพาะสไตล์ TEDx ตลอดจนก่อให้ เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างกันเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังเผยแพร่ ความงามของธรรมชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมศิลปะตลอดจนกิจการที่เป็นเอกลักษณ์  อันควรค่าแก่การอนุรักษ์  รวมถึงการประชาสัมพันธ์  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรรมการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Speaker ชื่อดัง รายนามต่อไปนี้ ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, คุณบัณรส บัวคลี่ นักขับเคลื่อนทางสังคม, คุณจิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท นักเขียนรางวัลซีไรท์ที่อายุน้อยที่สุด, ดร.จิตติ์พร เครือเนตร รองประธานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี บจก. พีทีที โกลบอล เคมิคอล, คุณเมทินี กิ่งโพยม นางแบบนักแสดงและเมนเทอร์, คุณกวิตา วัฒนะชยังกูร ศิลปินผู้เปลี่ยนแปลงสังคม, คุณแคทลียา มอริส อดีตนักกีฬาปีนเขาทีมชาติไทย, คุณช่อขวัญ คิตตี้ ช่อผกา ผู้คร่ำหวอดในวงการกัญชาไทย, คุณนัตวิไล อุทุมพฤกษ์พร วิศวกรและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี จากประเทศอังกฤษ, คุณอรนุช เลิศสุวรรณกิจผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี, รศ.ดร.พลอยศรี โปราณานนท์ นักวิจัยด้านมนุษยวิทยาและการท่องเที่ยว, อ.สว่าง แก้วกันทา ผู้อำนวยการมูลนิธิพัฒนางานผู้สูงอายุ, รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักสำรวจหญิงไทยคนแรกที่ได้เข้าร่วมสำรวจขั้วโลกเหนือ-ใต้, คุณโยชิมิ โฮริอุจิ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิคาราวานสอนหนังสือ, คุณยุจเรศ สมนา นักออกแบบและผู้ประกอบการเพื่อสังคม, อ.ดร.วรธิดา ไชยปะ นักวางแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คุณนาดีน เฟอร์ริส ฟรานซ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ จากประเทศไอร์แลนด์, อ.ดร.สรชา เดชะอำไพ นักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และดร.เดอไค ผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากประเทศฮ่องกง นอกจากนี้ยังมีการแสดง “Energy Diary 2” โดยคุณนท พนายางกูร, กลุ่ม ReOrientate จากประเทศฮ่องกง และการแสดง “ซารางเฮ” โดย Embrace Studio และแดนซ์สตูดิโอ จากจังหวัดเชียงใหม่ และบริเวณงานยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ การเสวนา การอบรมเชิงปฏิบัติการที่น่าสนใจอีกมากมาย
TEDxChiangMai 2019 มีองค์กรพันธมิตรร่วมกันสร้างสรรค์ ความเปลี่ยนแปลงในการนำความคิดและกิจกรรมต่างๆ มารวมไว้ภายในงานเพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมภายในงานมากขึ้น โดยมีรายชื่อดังนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Science and Technology Park Chiang Mai University: STeP) ชีวาแคร์ คลินิกบริการทางการแพทย์และกายภาพบำบัด (ChivaCare Medical and Physical Therapy Clinic), บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด, บริษัท. บีกริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน), บริษัทแอดวานซ์  อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริติช เคาน์ซิล(ประเทศไทย), บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท เชียงใหม่ ลานนา บิซิเนส เซอร์ วิส จำกัด, ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ChiangMICE),  มูลนิธิฟรีดริช เนามัน, และบริษัทวีซายน์ มีเดีย จำกัด
ขณะนี้ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถซื้อบัตร ได้ ทาง
โดยมีราคาตามประเภทบัตรต่างๆ ดังนี้
  •       บัตรทั่วไปราคา 1,200 บาท
  •       บัตรผู้สูงอายุ ผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย/อาจารย์ ครู/ ราคา 1,000 บาท
  •       บัตรนักเรียนนักศึกษา/ ราคา 700 บาท
  •       บัตรผู้มีอุปการคุณ ราคา 2,800 บาท
2. NSP Inno Store ณ อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่)
  • ซื้อสินค้าครบ 800 บาทขึ้นไป รับส่วนลดในการซื้อบัตรทุกประเภท 20% จากราคาเต็ม
  • ระยะเวลาในการจัดจำหน่ายบัตร ตั้งแต่ วันที่ 23 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2562
3. The Booksmith
  • ซื้อสินค้าครบ 800 บาทขึ้นไป รับส่วนลดในการซื้อบัตรทุกประเภท 20% จากราคาเต็ม
  • ระยะเวลาในการจัดจำหน่ายบัตร ตั้งแต่ วันที่ 23 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม2562
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ www.tedxchiangmai.com และ Facebook #tedxchiangmai #tedxchiangmai2019 ติดต่อ คุณชัชชญา พงษ์โสภา (ลูกแก้ว)
โทร. 08- 1595- 9061 E-mail: [email protected]
คุณสุชาวดี พูลภักดี(โบว์ )
โทร. 09- 8693- 2965  E-mail: [email protected]
เกี่ยวกับ TEDxChiangMai
TEDxChiangMai เป็นองค์กรอิสระที่จัดงานสัมมนาประจำปี ภายใต้ ลิขสิทธิ์ของ TED ซึ่งTED ย่อมาจากเทคโนโลยี (Technology) สาระบันเทิง (Entertainment) และการออกแบบ (Design) มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างสรรค์ ความคิดใหม่ๆ (ideas worth spreading) มีรูปแบบของการจัดงานเป็นการรวบรวมกลุ่มนักคิดและนักปฏิบัติในสาขาต่างๆ ที่อยู่ในความสนใจของสังคม ให้มาร่วมแบ่งปัน เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง จุดประกายทางความคิด การลงมือทำ และก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ ด้วยแรงบันดาลใจจากเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้
TEDxChiangMai ได้จัดงานลักษณะดังกล่าวขึ้นตั้งแต่ พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบันโดยคณะทำงานทั้งหมดเป็นผู้อาสาสมัคร ที่มีความหลากหลายทางอายุ เพศ การศึกษา และเชื้อชาติอีกทั้งผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวยังมีอัตราการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  ทั้งในกลุ่มของชาวไทย และชาวต่างประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศไทย นักท่องเที่ยว ตลอดจนระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ

Relate Posts :

สุดปัง !! ฉลองครั้งยิ่งใหญ่ SF+ 1 ล้านเมมเบอร์!

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineแจกโปรแรงสุดคุ้ม 1,000,000 สิทธิ์ ตลอด 4 วันเต็ม ! สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก SF+ เท่านั้น โปรวันที่ 25 พ.ย. 64 สมัคร SF+ โปรตาม GEN เพียง 25 บาท/ที่นั่ง (ปกติ 100 บาท) รับสิทธิ์และใช้สิทธิ์เฉพาะ 25 พ.ย. 64 โปรวันที่ 26 พ.ย. 64 ซื้อป๊อปคอร์น size M ราคา 26 บาท/กล่อง รับสิทธิ์และใช้สิทธิ์เฉพาะ 26 พ.ย. 64 โปรวันที่ 27 พ.ย. 64 ดูหนังราคาพิเศษ 27 บาท/ที่นั่ง (Deluxe Seat) เฉพาะภาพยนตร์ที่ร่วมรายการ […]

โปรเหนือ pronuea

November 24, 2021

Saranghae K-food (Saranghae 2021) เทศกาลอาหารเกาหลีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineSaranghae 2021 มาแล้วจ้าว เทศกาลอาหารเกาหลีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด จัดหนัก จัดเต็มยกขบวนอาหารเกาหลีมาให้คนเชียงใหม่ได้เลือกซื้อกันแบบจุใจ ไม่ต้องบินไปถึงเกาหลีก็ฟินที่บ้านได้ง่ายๆ บอกเลยว่าใครที่กำลังอินกับซีรีส์เกาหลี ต้องห้ามพลาดไม่ว่าจะเป็น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ซินราเมียน เครื่องเคียงกิมจิ เกี๊ยว ไอศกรีม คุกกี้พาย และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย จัดโปรโมชันแล้วยังไม่พอ ยังมีแจกอีกเน้อ เมื่อซื้อสินค้าโปรไทยครบ 99 บาท รับฟรีทันทีตะเกียบสุดคิวท์ แต่ถ้าซื้อครบ 299 บาทรับไปเลยกระเป๋าผ้าสุดคูล แต่ แต่ แต่ ถ้าซื้อครบ 459 บาท พัดลมมือถือแบบพกพาจะเป็นของคุณทันที!!! (แอดอยากได้ขนาด น่าฮักขนาดเลย) สามารถตามรอยความฟินได้ที่ Rimping ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2564 นี้เน้อ !! แอบกระซิบว่าใครที่เป็นแฟนคลับซีรีส์เกาหลีของผู้ชายที่แสนจะน่ารัก อ่อนโยนคนนี้ “พี่พัคซอจุน” จากเรื่องรักนะ เลขาคิม หรือ อิแทวอนคลาส […]

Arr

November 6, 2021

ไปตะลุยกิน ที่ Fin Food Festival เทศกาลสุดฟิน ของคนกินจุ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineไปตะลุยกิน ที่ Fin Food Festival เทศกาลสุดฟินของคนกินจุ ยกกองทัพความอร่อย มาให้ชาวเชียงใหม่ได้ กิ๋น อิ่ม จน กั๊ด อาทิ หมีอิ่ม Meeimm พิซซ่าญี่ปุ่นพันไม้, B.K.Y. ฟรายส์-อาบ-ชีส, Mr เก๋า ไดฟุกุ, Flok food cafe, Sugar Plump, Hom mataba, ไส้กรอกคุณยาย, ต.เนื้อย่าง, เชรดโด้ ไก่กรอบคลุกซอสเกาหลี, Jone homemade bakery CNX -คุกกี้ ขนมปัง เบเกอรี่เชียงใหม่, Goodmorning Sunshine, ผึ้งผลิต phungphlit: นมผึ้งสด เกสรผึ้ง รวงผึ้งสด ไอศกรีมน้ำผึ้ง, ชาชู หมูกรอบที่ราบสูง, Tea off-topic, Tasty […]

aum

June 21, 2021

ริมปิงฯ เมญ่า ทุ่มสุดตัว ขนคัวมาแจก แลกซื้อในราคาเพียง 9 บาท

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineอู้วววววว เมล่อน อยากกินเมล่อน แต่ไม่มีเงินซื้อ อดกินเลย มาถึง ริมปิงฯ เมญ่า แล้วแท้ๆ แต่เดี๋ยวก่อน ตอนนี้ ริมปิงฯ สาขาเมญ่า จัดหนักจัดเต็มเพื่อลูกค้ากันไปเลยกับ แคมเปญสุดพิเศษ “แลกซื้อสินค้าในราคาเพียง 9 บาท เท่านั้น” เพียงแค่ชื้อสินค้าใน Rimping MAYA ครบทุกๆ 400 บาท รับทันที 3 สิทธิ์แลกซื้อ สามารถซื้อสินค้าราคาพิเศษเพียง 9 บาท!! (บูธจะอยู่ตรงข้างหน้าริมปิงฯ เมญ่า เลย) ไม่ได้มีให้แลกซื้อแค่อย่างสองอย่างนะ มีให้เลือกมากกว่า 30 รายการ ไม่ว่าจะเป็น เมล่อนชรินพรรณ, หนังปลาแซลมอนทอดกรอบ, หนวดปลาหมึกหั่นชิ้นแช่แข็ง, แอปเปิลเรดดีลิเชียส และรายการ อื่นๆ อีกมากมาย ไม่มาไม่ได้แล้ว เพราะว่าบางชิ้นราคาสองสามร้อย แต่ซื้อได้เพียงในราคา 9 บาทเท่านั้น สินค้าจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปทุกอาทิตย์ […]

Arr

April 17, 2021

ออนใต้ครบรส การส่งเสริมจาก ททท.สำนักงานเชียงใหม่

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineงาน ” ออนใต้ครบรส ” จัดอยู่ในชุมชมออนใต้ อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ห่างจากเชียงใหม่ไม่มากนัก งานนี้เปิดงานโดย คุณ ภัคนันท์ วินชัย ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ และได้ เชฟแบล็ค ภานุภน บุลสุวรรณ จากร้าน Blackitch Artisan Kitchen  ซึ่งนับเป็น Chef Table ชื่อดังของเชียงใหม่ได้มาออกแบบเมนูอาหารร่วมกับชาวชุมชนออนใต้แนะนำชาวบ้านและวิธีการให้กับ ผู้ร่วมงานได้ชิมชื่อว่า“ ข้าวโฮะออนใต้ ” 1.ผัดหมี่เมือง (Black Cat Cafe คาเฟ่แมวโพง) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2.เมี่ยงเชียงดาปลาจี่ (ครัวออนใต้ฟาร์ม Ontai Farm) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3.มินิฮอทดอกชาโคล ไส้อั่ว (Suansilp Tao Ontai : สวนศิลป์เตาออนใต้) ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4.ปลาทอดสมุนไพร […]

navapat

April 9, 2021