Author: Aphitsada

ข่าว

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่ ขอแนะนำหนังใหม่สัปดาห์นี้ หนังดียังมีให้ชม ตั้งแต่วันที่ 12-18 มี.ค. 63 และ โปรโมชั่น ขอบคุณที่ฮักกัน ฉลองครบรอบ 19 ปีเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล พลาซาเชียงใหม่แอร์พอร์ต แจกบัตรชมภาพยนตร์ฟรีสำหรับลูกค้าที่มีอายุ 19 ปี

ข่าว

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่ ขอแนะนำหนังใหม่สัปดาห์นี้ หนังดียังมีให้ชม ตั้งแต่วันที่ 5-11 มี.ค. 63 และ โปรโมชั่น Anniversary 19 th Happy Popcorn Day ฉลองครบรอบ 19 ปี เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต

ข่าว

AIS ผนึก ศูนย์ความเป็นเลิศด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีก่อกำเนิด (AIE) สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.แม่ฟ้าหลวง พัฒนา นวัตกรรมตรวจวัดคุณภาพอากาศ PM2.5 ด้วยเทคโนโลยี NB-IoT ด้วยอุปกรณ์ DEVIO NB-SHIELD I รับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นควัน จังหวัดเชียงราย