รีวิวเชียงใหม่รีแบรนด์ ใช้ Data-driven marketing พร้อมทีมบริหารใหม่

รีวิวเชียงใหม่เริ่มต้นดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2011 ในปี 2021 นี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 จึงตัดสินใจรีแบรนด์ เพื่อพารีวิวเชียงใหม่ ก้าวไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้น ตามให้ทันกับโลกยุคดิจิทัล ที่เทคโนโลยีและ Data-driven เข้ามามีบทบาทอย่างมาก โดย  “มุ่งเน้นการถ่ายทอด content ที่มีคุณค่า จริงใจ เข้าถึงง่าย และยั่งยืน สู่ผู้ติดตามรีวิวเชียงใหม่ทุกท่าน” รีวิวเชียงใหม่ โฉมใหม่ เปลี่ยนทีมบริหาร และเปลี่ยนโลโก้ใหม่ เพื่อให้ดูเป็นมิตร สนุกสาน สดใสมากขึ้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยได้ทีม GoGo Digital เข้ามาบริหารโดยใช้ Data-Driven Marketing เข้ามาขับเคลื่อนการตลาด และสร้างสรรค์ Content พร้อมการปรับโครงสร้างของรีวิวเชียงใหม่ทั้งหมด GoGo Digital คือบริษัทที่รับดูแลการตลาดให้กับ Startup ในเชียงใหม่ ปัจจุบันรับดูแลแบรนด์ในเครืออยู่ทั้งหมด 5 แบรนด์  นำร่องด้วย 2 ProjectCovid Tracking in […]

romchut

May 17, 2021