Bangkok Airways Thank you to FlyerBonus’ Half-Million Miler!

สำนักงานใหญ่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส – เมื่อเร็วๆ นี้ รายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัส สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นำโดย คุณพรต เสตสุวรรณ รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการตลาด โดยได้รับเกียรติจากคุณธวัชวงค์ ธะนะสุมิต กรรมการรองผู้อำนวยการใหญ่ ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นประธานมอบของรางวัลเพื่อแสดงความขอบคุณแด่ น.พ. ระวี พล สมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับพรีเมียร์ในโอกาสที่เดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สครบ 1,000 เที่ยวบิน หรือเท่ากับ 500,000 ไมล์ น.พ. ระวี พล เป็นสมาชิกฟลายเออร์โบนัสตั้งแต่ปี 2549 และเดินทางบนเที่ยวบินของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สจนได้รับการเลื่อนระดับเป็นสม าชิกพรีเมียร์ภายในปีเดียวกัน และสามารถรักษาระดับสมาชิกพรีเมียร์ ซึ่งเป็นระดับสมาชิกสูงสุดของรายการสะสมคะแนนฟลายเออร์โบนัสได้จนปัจจุบัน ในการนี้ นายแพทย์ระวี พล ให้เกียรติมาร่วมงานเพื่อรับมอบชุดของขวัญสำหรับนักเดินทางที่ออกแบบพิเศษโดย จิม ทอมป์สัน โดยของขวัญทุกชิ้นได้รับการปักชื่อของ น.พ.ระวี เพื่อเป็นของขวัญพิเศษแทนคำขอบคุณจากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จากซ้าย 1. คุณดรุณี เทพวัลย์ ผู้อำนวยการส่วนกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 2. คุณพรต เสตสุวรรณ รองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการตลาด 3. น.พ.ระวี พล นายแพทย์และสมาชิกฟลายเออร์โบนัสระดับพรีเมียร์ […]

reviewchiangmai

November 19, 2013