เมญ่าฯ เปิดพื้นที่ให้นักเรียนโชว์สุดยอดศิลปะใน นิทรรศการ “PREM IBDP VISUAL ART 2021 UNORTHODOX”

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา Mr. Alex Soulsby ( Creative Director Prem Tinsulanonda International School ) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นิทรรศการ “PREM IBDP VISUAL ART 2021 UNORTHODOX” และมอบช่อดอกไม้แสดงความขอบคุณ แก่ นายศรายุทธ ทองร่มโพธิ์ ผู้บริหารศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เนื่องในโอกาสที่ทางศูนย์การค้าฯ ได้มอบพื้นที่สำหรับการจัดแสดงผลงานศิลปะเพื่อการศึกษาของนักเรียน โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ ในหลักสูตรประกาศนียบัตรทางด้านศิลปะและการออกแบบ IB Diploma Visual Arts โดยมี Miss Rachel Keys ( Head of Prem Tinsulanonda International School ), Miss […]

Avatar

supapong

April 4, 2021

EVA Airways Flight Experience เปิดบ้านเรียนรู้อุตสาหกรรมการบินกับอีวีเอแอร์

เปิดบ้านเรียนรู้อุตสาหกรรมการบินกับอีวีเอแอร์ เมื่อเร็วๆนี้สายการบิน EVA Airways สายการบินระดับ 5 ดาวของโลก ฉลองครบรอบ 1 ปี ในเชียงใหม่ จัดโครงการดีๆ ภายใต้ชื่อ “EVA Airways Flight Experience” เป็นครั้งแรกในภาคเหนือ ในวันศุกร์ ที่ 26 กรกฏาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น-17.30 น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ ห้อง SMEs โดยมีนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน วัตถุประสงค์ของโครงการ โครงการ EVA Airways Flight Experience โดยสายการบิน EVA Airways จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนให้ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจ ในด้านอุตสหากรรมการบิน อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยผู้เชี่ยวชาญจาก 3 สายอาชีพ ได้แก่ […]

yawared

yawared

August 22, 2019

OEG High School Exchange 2018/2019 รุ่นที่ 25

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม. 3 – 5 ขณะนี้ทาง OEG ได้มีโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โออีจี ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฝรั่งเศส ประเทศเบลเยียม ประเทศอิตาลี ประเทศเยอรมนี และประเทศจีน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยนักเรียนจะได้พักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัครชาวต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของภาษา ทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ และฝึกฝนการใช้ภาษา เรียนรู้วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ รวมไปถึงโอกาสการเป็นทูตเยาวชนของประเทศไทย OEG คือ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 26 ปี ในการให้บริการข้อมูล ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยน และแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับสถาบันในประเทศต่าง ๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศอังกฤษ ประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศในสหภาพยุโรป และเอเชีย แก่นักเรียน นักศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 OEG High School Exchange (โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน โออีจี) 2018/2019 รุ่นที่ 25 คือโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีอายุตั้งแต่ 15 – […]

reviewchiangmai

reviewchiangmai

May 22, 2017