“earth hour 2015” กับการร่วมกันปิด…โลกก็เปลี่ยน ที่โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่

เมื่อเร็วๆ นี้ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ “earth hour 2015 แค่ปิด….. โลกก็เปลี่ยน” ซึ่งในครั้งนี้ได้ร่วมรณรงค์ ซึ่งในครั้งนี้ได้ร่วมรณรงค์ ให้ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้กับโลกของเราโดยวิธีง่ายๆ กับการ ร่วมกันปิดไฟ โดยจะดำเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับ 162 ประเทศ 7,000 เมืองทั่วโลก ซึ่งในปีนี้พนักงานได้ร่วมกันจัดทำเปลือกไข่เพ้นท์จากกระดาษเดคูพาจสำหรับใส่เทียน (art on egg) โดยได้เดินแจกจ่ายและร่วมรณรงค์ให้แก่ผู้ประกอบการ, ร้านค้า และประชาชนทั่วไปในย่านไนท์บาร์ซ่า ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เป็นเวลา 60 นาที   ตั้งแต่ช่วงเวลา 20.30 – 21.30 น. และกิจกรรมไฮไลต์ของงาน earth hour 2014 คือการนับถอยหลังปิดไฟ และการร่วมกันจุดเทียนสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมาย 60 + ในเวลา 20.30 น. – 21.30 น. […]

reviewchiangmai

March 30, 2015