เซ็นทรัลเฟส เชียงใหม่ ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา จัด “ถวายเทียนพรรษาเนื่อง ในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560”

คุณกิตตพงษ์ สิปิยารักษ์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์เพื่อจำพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 ภายในวัดพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ วัดเกตการาม, วัดเชตุพน, วัดป่าแพ่ง ,วัดกู่เต้า และวัดเจ็ดยอด โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีการทำบุญในวันเข้าพรรษาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยให้คงอยู่ต่อไป

yawared

July 6, 2017