Twenty Karaoke มอบสิ่งของบริจาคแก่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กเวียงพิงค์

เนื่องในโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิด “โกหร่อง” คุณนิวัตร ฉัตรวรารัตน์ ทั้งผู้จัดการ พนักงานร้าน Twenty Karaoke ร่วมกันทำบุญบริจาคสิ่งของที่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กเวียงพิงค์อาทิ รถจักรยาน นม ของใช้ส่วนตัว ฯลฯ จากนั้นพากันไปสนุกเฮฮาสังสรรค์ที่ร้านไก่ย่างโคราช อิ่มหมีพีมันสนุกสนานเฮฮากันสุดเหวี่ยง  

reviewchiangmai

March 10, 2014