แถลงข่าว “แอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา”

สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา และโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา โดยการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้แถลงข่าวการจัดงาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา” ขึ้น เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เมื่อเวลา 15.00 น. วัตถุประสงค์ของการจัดแถลงข่าวครั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงงาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา” ที่จะจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในดินแดนล้านนา ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ นักศึกษา เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าชม และได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ทางสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ที่สามารถจัดแสดง วิถีชีวิต ข้าวของเครื่องใช้ การแต่งกาย ของชนเผ่า อาทิ กลุ่มดาราอั้ง กลุ่มปกากะยอ และกลุ่มชาติพันธุ์ล้านนา อาทิ ไทลื้อ ไทยวน ไทใหญ่ มีการสาธิตงานศิลปหัตถกรรม “ลานสรวง ข่วงศิลป์” โดยสล่าพื้นบ้าน /พ่อครู/แม่ครู การสาธิตและนิทรรศการ […]

reviewchiangmai

November 26, 2012