วันอังคารของเด็กโรงเรียนทางเลือก (Waldorf)

วันอังคารตอนเช้าก็ไม่ต่างจากวันจันทร์เท่าไหร่แต่แค่ต้องเอาเครื่องดนตรีไปโรงเรียนด้วย ก็ออกจากบ้านตอน เจ็ดโมงครึ่ง เหมือนเดิม พอไปถึงโรงเรียนก็ไปเก็บของทำเวรของตังเอง พอทำเวรเสร็จก็ออกไปทำงานสนามงานสนามของแต่ละวันจะแตกต่างกันทุกวัน เช่น วันนี้รดนำ้ต้นไม้ พรุ่งนี้ตัดหญ้าหน้าโรงเรียนอะไรประมาณนั้น พอทำงานสนามเสร็จและถึงเวลาเข้าห้องก็เข้าห้อง วันอังคารก่อนเรียนจะแปลกหน่อยที่มีดนตรีช่วยเลยต้องซ้อมดนตรีช่วงเช้าด้วย เครื่องดนตรีที่ต้องเอามาวันอังคารและวันศุกร์ของชั้นป.5-ม.2 คือ ‘ไวโอลิน’ ซึ่งแต่ละอาทิตย์ที่เรียนไวโอลินก็จะมีการบ้านของแต่ละคนอยู่แล้ว แต่ซ้อมตอนเช้าจะซ้อมการบ้านตอนรวมวง รวมวงคือตอนที่นักเรียนป.5 ขึ้นไปมาเล่นดนตรีด้วยกันทุกคน (จริงๆไวโอลินมันเรียนตั้งแต่ป.4 แต่ป.4ยังไม่ได้มารวมวงด้วย) การบ้านรวมวงก็จะเป็นเพลงแนวประสานเสียง และจะเป็นเพลงแปลกๆเสมอ(ครูสอนดนตรีเก่งจริงๆ เรื่องหาเพลงแปลกๆนะ) พอซ้อมดนตรีช่วงเช้าเสร็จ ก็จะเป็นวิชาหลักเหมือนเดิม หลังจากนั้นก็จะเป็นพักกินผลไม้ 15 นาที จากนั้นจะเป็นเก็บงานรอน้องป.5 เรียนภาษาอังกฤษ ระหว่างเก็บงานก็อาจจะได้ฟังวรรณกรรม (วรรณกรรมที่ฟังอยู่ตอนนี้คือ ตำนานแห่งพรีเดนเล่มแรก) พอน้องป.5เรียนภาษาอังกฤษเสร็จก็ไปเรียนต่อน้อง พอเรียนภาษาอังกฤษเสร็จ ตอนเที่ยงยี่สิบ ก็กินข้าวกลางวัน อาหารกลางวัน ต้องเอากับข้าวไปเอง ไม่ต้องเอาข้าวสวยไปเพราะที่โรงเรียนมีให้อยู่แล้ว (หุงโดยน้องป.5)  หลังจากกินข้าวเสร็จก็ได้พักจนถึง 13:30 พอหมดช่วงพักกลางวันก็จะเป็น หัตถกรรมและไวโอลิน ไวโอลิน คนแรกไปเรียนตอน บ่ายโมง คนที่สองก็ไปตอน บ่ายครึ่ง คนละครึ่งชั่วโมงแหละ เรียนสลับไปอย่างงี้จนถึงบ่ายสาม ส่วนหัตถกรรม (เป็นงานเย็บปักถักร้อยอะไรประมาณนั้น) งานหัตถกรรมของป.6 […]

Jira Thatarat

December 20, 2019

ศูนย์การเรียนอาภา – APA การศึกษาทางเลือกเชียงใหม่ แนวทางวอลดอร์ฟ เชียงใหม่

ศูนย์การเรียนอาภา – APA การศึกษาทางเลือกเชียงใหม่  เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มครูและผู้ปกครองที่ใช้แนวทางวอลดอร์ฟในการจัดการศึกษาให้เด็กมาเกือบสิบปี โดยดำเนินการตามแนวปรัชญาของสไตเนอร์ที่ว่า “การศึกษามิใช่การสอนหนังสือหรือการให้ข้อมูลความรู้แก่เด็ก แต่คือการบ่มเพาะความเป็นมนุษย์ และปลุกความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวเด็กให้ปรากฏออกมา เพื่อช่วยให้เด็กบรรลุศักยภาพสูงสุดในตัวเอง เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สร้างสรรค์ มีอิสระทางปัญญา รู้จักตนเอง รู้จักโลก และสามารถกำหนดแนวทางชีวิตของตนได้อย่างอิสระตามศักยภาพที่มี ซึ่งมนุษย์จะบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนได้นั้น ต้องสัมผัสหรือค้นพบส่วนต่างๆ ในตนเองเสียก่อน ดังนั้น การศึกษาวอลดอร์ฟจึงเน้นความจำเป็นของการพัฒนาความเป็นมนุษย์แต่ละคนในฐานะปัจเจก เป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สติปัญญา และจิตวิญญาณ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ผู้เป็นปัจเจกกับผู้อื่น โลก ธรรมชาติ และจักรวาล” อย่างไรก็ตาม ปรัชญานี้ไม่ได้นำมาใช้สอนเด็กโดยตรง ศูนย์การเรียนอาภา นำแนวทางการศึกษานี้มาประยุกต์ให้เข้ากับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคเหนือ  หลักสูตรการเรียนการสอนได้ถูกออกแบบให้ตรงกับความต้องการของเด็กในแต่ละช่วงวัย เพื่อตอบสนองพัฒนาการของเด็ก การสอนของครูคำนึงถึงความสมดุลในการเรียนรู้ด้วยกายผ่านการลงมือทำ ผ่านการสัมผัสความรู้สึกและความประทับด้วยหัวใจ และผ่านการใช้ศักยภาพด้วยการคิด และเพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับแนวทางการศึกษา ศูนย์การเรียนอาภา ยึดแนวทางการบริหารจัดการชุมชน ตามแนวทางมนุษยปรัชญาเช่นกัน ทั้งนี้เรามองว่าการศึกษาเพื่อเด็กเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานของเรา ดังนั้นครูผู้เข้าใจพัฒนาการเด็กตามแนวทางการศึกษานี้จึงเป็นหลักในการจัดหลักสูตรการศึกษา การบริหารงาน มองภาพรวม และกำหนดทิศทางของชุมชน โดยมีพลังสนับสนุนจากกลุ่มผู้ปกครองมาช่วยเสริมในส่วนของภาคเศรษฐกิจ และส่วนต่าง ๆ ที่จะมาประกอบกันเข้า เพื่อส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่เราตั้งใจไว้เป็นไปได้อย่างราบรื่น สอดประสานกันในทุกภาคส่วนอย่างกลมกลืน ศูนย์การเรียนอาภา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 1001 ม.2 ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จัดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล […]

reviewchiangmai

July 9, 2015