Chiang Mai Photo Club Photography Exhibitions 2014 “That’s Lanna”

เชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 Chiang Mai Photo Club Photography Exhibitions #2 / 2557 จัดโดย : ชมรมถ่ายภาพเชียงใหม่ โครงการ : “That’s Lanna” จัดแสดงระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.00 – 20.00 น. ชั้น 2 (หน้าลิฟท์แก้ว) ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ท เป็นการจัดแสดงภาพถ่าย 60 ภาพ ที่สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองความ เป็นล้านนาที่สร้างสรรค์ ทั้งในอดีต หรือปัจจุบันเพราะล้านนาถือได้ว่าเป็นดินแดนแห่งศิลปวัฒนธรรมประเพณี ที่สืบทอดมานับพันปี โดดเด่นด้วยธรรมชาติงดงามและมีชาติพันธุ์ที่หลากหลาย แต่คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผู้คนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนงดงาม มีวิถีการดำรงชีวิตที่เรียบง่ายผูกพันกับธรรมชาติ หล่อหลอมเป็นลักษณะเฉพาะของถิ่นล้านนาภาคเหนือตอนบน ภายใต้แนวคิด“Look Chiang Mai Thru My Lens” เพื่อพัฒนาวงการถ่ายภาพพร้อมกิจกรรมมากมาย อาทิ […]

reviewchiangmai

reviewchiangmai

November 20, 2014