Tattoo color เที่ยวทั้งที เที่ยวอย่างมีสักสี แบบนี้ก็มีที่เชียงใหม่

การสัก(Tattoo color)ในอดีตเป็นเสมือนเครื่องหมายบ่งบอกถึงอัตลักษณ์เฉพาะคน และบ่งบอกว่าเราเป็นใครในชุมชนและสังคมนั้น ๆ การสักจึงไม่ใช่เครื่องหมายวัดค่าตรีตราของความดี ดังที่เข้าใจกันในปัจจุบัน ซึ่งการสักตรีตรานั้นเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 แต่ความเชื่อดังกล่าวยังคงฝังรากลึกถึงปัจจุบันว่าคนสักคือคนไม่ดี 

ความนิยมการสักล้านนาเกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่ที่เกิดการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารและรูปแบบการสักที่ถูกพัฒนามาให้มีความงามเชิงศิลปะมากขึ้น ซึ่งการสักล้านนานั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือ อักขระธรรมล้านนาที่มีความอ่อนช้อย เป็นภาษาเฉพาะของล้านนาที่พัฒนาต่อๆกันมา ซึ่งต่างกับการสักในภาคกลางหรือภาคอื่นๆคือใช้อักขระของขอม และอักขระเทวนาคลี นอกจากนั้นยังมีความอ่อนช้อยของลวดลายที่ทะท้อนถึงค่านิยมของคนเหนือและลวดลายที่สะท้อนวิธีชีวิตของคนเหนือได้อย่างดีเช่น การสักขาลาย

พี่นานากำลังอธิบายถึงขั้นตอน ส่วนประกอบขันครูว่าคืออะไรและหมายถึงอะไรแก่เพื่อนชาวต่างชาติของเรา

เชียงใหม่ดินแดนแห่งเรื่องเล่าและการสืบทอดทางวัฒนธรรมได้ส่งต่อคติความเชื่องเรื่องการสักลายล้านนามาจนถึงปัจจุบัน และยังคงดำรงอยู่ซึ่งแก่นของการสักลายล้านนา มาร่วมกันหาคำตอยว่าการสักลายล้านนาคืออะไร และอะไรคือเงื่อนไขของการสักลายล้านนา วันนี้เราจะพามารู้จักการสักในรูปแบบของล้านนาในอีกมิติที่คุณไม่เคยรู้ และมาร่วมเดินทางไปกับเพื่อนชาวต่างชาติของเรากันเลย ลายสักในปัจจุบันยังมีความหมายถึงเครื่องหนือสัญญะลักษณ์ในการยึดเหนี่ยว และเป็นที่พึ่งทางใจอีกด้วย 

นอกจากนี้การสักยังเป็นเหมือนที่ระลึกในการเดินทางไปยังดินแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและมนต์ขลัง ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะมีความชอบและความนิยมที่ต่างกัน แต่การสักกลับเป็นที่นิยมสำหรับชาวต่างชาติที่ชื่นชอบในลายสักเป็นอย่างยิ่ง

เพื่อชาวต่างชาติของเรากำลังพูดคุย ซักถามเกี่ยวกับลายต่าง ๆ

เชียงใหม่หนึ่งในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าและตำนานมากมายเกี่ยวกับลายสัก จึงเป็นเสมือนหมดหมายของนักเดินทางที่ชื่นชอบในลายสัก และรูปแบบการสักแบบดั้งเดิม

แมททิว เพื่อนชาวต่างชาติของเราที่จะสักในวันนี้

มีนักเดินทางจำนวนไม่น้อยที่มาท่องเที่ยวอย่างจังหวัดเชียงใหม่ เราเลือกที่จะสักยันต์ล้านนาเพื่อเป็นที่ระลึก นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าลายสักจะช่วยปกป้องพวกเขาเหล่านั้นจากเรื่องร้ายๆ แนะนำพาเรื่องดีมาให้


แน่นอนว่านอกจากความเชื่อความศรัทธาต่อลาย และครูบาอาจารย์ที่สักแล้ว ความหมายของลายสักก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจสักอีกด้วย

แมททิวดูตื่นเต้นและประหม่าเมื่อพบกับพระ แน่นอนว่าความต่างทางวัฒนธรรมมีผลต่อความรู้สึกนี้

สำนักสักยันต์สักยันต์ล้านนา พาเพื่อนนักเดินทางของเราไปสักยันต์ตามรูปแบบความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนา

แมททิวยกขันครูเพื่อแสดงถึงความเคารพต่อครูที่จะสักในวันนี้ ตามคำแนะนำของนานาที่ได้บอกไว้ก่อนเดินทางมาสัก

การสักที่ดูเหมือนจะเป็นปัญหาในสังคมไทย ที่ไม่สอดรับกับค่านิยมหลักของสังคม แต่กลับเป็นที่นิยมในกลุ่มวัฒนธรรมย่อย ที่ชื่นชอบในลายสักที่มองการสักเป็นศิลปะบนเรือนร่าง และอีกกลุ่มคือกลุ่มที่เชื่อในพลังเหนือธรรมชาติ ซึ่งความเชื่อดังกล่าวยังผูกโยงกับรูปแบบการใช้ชีวิตในคำสอนทางศาสนาอีกด้วย

แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งกับทำให้เราค้นพบว่าการสักเป็นเสมือนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้ผู้สักยันต์ หรือสักลายล้านนาทำความดี ละเว้นจากการปฏิบัติความชั่ว

พระสงฆ์ให้พรและรับขันครูของแมททิวที่เตรียมมา แน่นอนว่ามีเพื่อนช่วยแปลให้ว่าหมายถึงอะไร
จอนนี่กำลังช่วยแปลในสิ่งที่พระสงฆ์ได้สอนแก่แมททิว
แมททิวเดินทางมาแล้วทั่วโลก และมักสักสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อระลึกถึงการเดินทางและความเชื่อต่อลายนั้นๆของแต่ละท้องที่

แต่การสักนั้นไม่ได้สักให้ใครก็ได้ ผู้ที่สักต้องยึดถือกฎและข้อห้ามมากมาย เพื่อให้พลังเหนือธรรมชาติอยู่กับผู้ที่สักยันต์ การสักจึงเป็นเหมือนกุศโลบายที่วางไว้ให้ผู้ที่สักยึดมั่นในความดี เคารพครูบา อาจารย์ พ่อแม่


การสักแบบดั้งเดิมคือสักกับเข็มจึงได้รับความนิยมในกลุ่มชาวต่างชาติเป็นอย่างมากเพราะเป็นรูปแบบการสักดั้งเดิมที่สืบทอดมา นอกจากนี้หลังการสักยังมีการถ่ายทอดคำสอนหลักการทางศาสนา ซึ่งเป็นหลักสากล ให้แก่ผู้ที่สักยันต์อีกด้วย

ลายที่แมททิวเลือกคือลายห้าแถว

อักขระที่ปรากฏในลวดลายสักนั้นเกิดจากการฝึกฝนและศึกษาในพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นการย่นย่อบทสวดมาเป็นอักขระดังนั้นผู้ที่สัตว์จึงจำเป็นต้องตั้งจิตและภาวนาจิตตามบทสวดนั้นๆ ในทุกอักขระที่สัก

การสักจึงเรียกได้ว่าเป็นการสืบทอดทางศาสนาอย่างหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญ แต่การสักก็เป็นการเผยแพร่คำสอนของศาสนาทางหนึ่ง ที่สอนให้ผู้สักมีสติ ระลึกถึงคุณบิดามารดา ครูบารอาจารย์ และไม่ปฏิบัติตนขัดกับกฏหมายและศีลธรรมของสังคมนั้นๆ ซึ่งคำสอนของแต่ละสำนักจะต่างกัน และมีการปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sakyantchiangmai.com/sak-yant-chiang-mai/

Facebook : sakyantchiangmai

โทร 095-690-8886  (Monday- Saturday 8.50 am – 5.30 pm) / Monday- Saturday 8.50 am – 5.30 pm

Relate Posts :

แจกพิกัด 6 คาเฟ่ธีมคริสต์มาส เก๋ๆ ไม่ซ้ำ ได้ฟีลเมืองนอก

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineกลับมาอีกครั้งกับเทศกาลที่อบอวลไปด้วยความสุขและความอบอุ่นอย่างเทศกาลคริสต์มาส บอกเลยว่าคาเฟ่แต่ละร้านเค้าก็พากันตกแต่งร้านออกมาแล้ว พร็อพแน่นๆ สวยเกินห้ามใจ แถมได้ฟีลเมืองนอกกรุบๆ ถ่ายรูปปังทุกมุม!! ว่าแต่จะมีร้านไหนบ้าง ตามแอดมาเลยจ้าววว 1. Culater Cafe คาเฟ่โทนสีขาวแบบมินิมอลในย่านสันติธรรม ทางร้านตกแต่งธีมคริสต์มาสน่ารักๆ แถมมีตุ๊กตาหมีให้เข้าไปกอดถ่ายได้ จุดถ่ายรูปมีทุกมุม ไม่ว่าจะด้านในร้านและนอกร้าน ซึ่งตอนนี้ทางร้านก็ได้มีเมนู Christmas Drink 2 เมนู คือ Santa latte กับ Hot Choc with Marshmello ลองมาแอ่วกันจ้าวว 2. Nexterday Cafe คาเฟ่สไตล์โมเดิร์นน่ารักๆ ภายในร้านมีพร็อพเยอะ มีมุมถ่ายเพียบ โดยเฉพาะมุมกระจกคือเดอะเบส! แถมทางร้านยังมีเมนูพิเศษในช่วงเทศกาลนี้ด้วย แอดบอกเลยว่าห้ามพลาดจ้าว 3. ผลิ : Phli 봄 – Cafe x Khao Soi ร้านคาเฟ่และร้านอาหาร ภายในร้านแต่งแบบสไตล์มินิมอล มีมุมถ่ายรูปเยอะมากก […]

tanna

December 2, 2022

10 สถานที่ถ่ายรูปนอกรอบในเชียงใหม่ เก๋ คูล แพงไม่เหมือนใคร

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineใกล้จะถึงช่วงรับปริญญากันแล้ว หากใครที่กำลังหาสถานที่ถ่ายรูปสวยๆ อยู่ ตามแอดมาเลยจ้าว เพราะวันนี้แอดมาแจกพิกัดที่ถ่ายรูปปังๆ สามารถไปถ่ายกับเพื่อน ครอบครัว หรือคนรักก็เริ่ด! ไว้เป็นไอเดียไปถ่ายรูปเก็บเป็นที่ระลึกหนึ่งแมทซ์ ว่าแต่จะมีที่ไหนบ้างตามแอดมาเลยจ้าววว 1. Rikujou Surfing ลานสเก็ตบอร์ดสไตล์ญี่ปุ่น ย่านข่วงสิงห์เชียงใหม่ คาวาอี้สุดๆ มุมถ่ายรูปก็มี โซนบริการก็มามีทั้งผึ้งน้อยคาเฟ่ แจ่วฮ้อน และอีกหลากหลายร้าน Facebook : Rikujou Surfing – 陸上サーフィン เวลาเปิด-ปิด : เปิดทุกวัน GPS: https://goo.gl/maps/CCEhjam3D5TULPGg7 2. สวนส้มจินจู สวนส้มแบบส้มจุกๆ หน้าหนาวแล้ว บรรยากาศเกาหลีเกาใจแวะมาเที่ยวที่สวนส้มจินจู มีมุมสวยๆให้ถ่ายรูป สายมินิมอล ไม่มาถือว่าพลาดเน้อจ้าว ค่าเข้า ผู้ใหญ่ 70 บาทเด็ก 40 บาท Facebook : JINJU the orange farm – สวนส้มจินจู […]

tanna

November 16, 2022

North Space : เชียงใหม่ ชิคแบบที่คิดจริงไหม!? ส่องมุมมองชีวิตจริงไม่อิงนิยาย   

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineNorth Space เปิดมุมมองเชียงใหม่ในความคิดของคุณเป็นยังไง? หลายๆ คน คงตกหลุมรักเชียงใหม่แบบไม่รู้ตัว ด้วยเพราะเป็นเมืองแห่งความสโลว์ไลฟ์ สถานที่ท่องเที่ยวมีเอกลักษณ์ ร้านอาาหารและคาเฟ่นับไม่ถ้วน และเป็นจุดหมายหลักของนักท่องเที่ยวที่แทบจะปักหมุดไว้เป็นอันดับแรก วันนี้เราเลยจะพาทุกคนไปเปิดมุมมองใหม่ ว่าเชียงใหม่ ชิคแบบที่เราๆ คิดหรือไม่  โดยเรายก Top Comment จากทั้งหมด  660 คอมเมนต์ ของโพสต์คอนเทนต์ “รีวิว 10 ข้อดี ทำงานที่เชียงใหม่” มีคนได้มาแสดงความคิดต่อมุมมองต่างๆ ในการใช้ชีวิตในเชียงใหม่ ทำให้เราได้มองเห็นเชียงใหม่ในมุมมองที่กว้างมากขึ้น จะมีอะไรบ้าง ถ้าพร้อมแล้วเราลองไปเปิดมุมมองใหม่ๆ พร้อมกันเลย  ใครอยากอ่านคอมเมนต์ ทั้งหมด ตามนี้เลย รีวิว 10 ข้อดี ทำงานที่เชียงใหม่!! รีวิวจากประสบการณ์คนต่างจังหวัด ที่มาทำงาน งานกับเงินเดือนสวนทางกัน!?  ยังคงเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากที่สุดกันมากที่สุดกับประเด็นเรื่องของเงินเดือนที่เชียงใหม่ ที่เกณฑ์ของเงินเดือนกับงานที่ทำนั้นสวนทางกันอย่างบอกไม่ถูก จนคนเหนือต้องอุทานร้องอู้วววว “สู!!!! ที่ไหนหยุด ส-อา บอกน้องกำ ที่ไหนเงินเดือนนักกว่า 15k เอินน้องดังๆ กำลุ […]

Ninereview

October 19, 2022

ฤไท ร้าน Slow Bar Coffee เชียงใหม่ ที่คอกาแฟห้ามพลาด!

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineวันนี้แอดมาคาเฟ่แอบลับที่อยู่ใน อ. แม่ริม ชื่อร้าน ฤไท บอกเลยว่าสายกาแฟต้องชอบ เพราะเค้าเป็นทั้งผู้ผลิตเมล็ดกาแฟ Arabica ในไทย เพื่อส่งเสริมเกษตรกรไทยโดยเฉพาะ มีเมล็ดกาแฟทั้งหมด 11 Series 11 รสชาติ ด้วยกัน และมี The Brewing House by Rue Thai ที่เน้นไปทาง Specialty Coffee ด้วยน้า  บอกเลยว่าแอดไม่ใช่คอกาแฟ แต่มาถึงที่นี่คือสนุกขนาดเลยเน้อ แอดได้ความรู้ ได้มุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับกาแฟเยอะเลย เหมือนเป็น Community ย่อมๆ ที่เราสามารถแลกเปลี่ยนเรื่องกาแฟกันได้ แถมทางร้านเค้าก็จะมีการแนะนำรสชาติต่างๆ ให้ตรงกับความชอบเราที่สุด เรียกได้ว่าเค้าใส่ใจลูกค้ามากๆ เลยจ้าว นอกจากนี้ทางร้านเค้าก็ไม่ได้มีเฉพาะกาแฟเน้อ พวก Non-Coffee ไม่ว่าจะเป็น ชาเขียว ชาไทย โกโก้ มีหมดจ้าวว สามารถสั่งมาทานคู่กันกับขนมได้เลย แล้วแอดอยากบอกว่าขนม คืออร่อยจริงจัง มีทั้ง […]

Ninereview

October 5, 2022

Cafe Hopper มาทางนี้! คาเฟ่ 7 วัน 7 สี ถ่ายรูปดีไม่มีเบื่อ

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLineถ้าใครกำลังนึกอยู่ว่าวันนี้จะไปคาเฟ่ไหนดี มาทางนี้เลยจ้าว เพราะแอดมาแจกพิกัดคาเฟ่ที่เค้ามีสีสันตามวันกันไปเลย เรียกได้ว่าไป คาเฟ่7วัน7สี กันเลยจ้า ไม่ว่าจะเป็น สีเหลือง สีชมพู สีเขียว สีส้ม สีฟ้า สีม่วง และ สีแดง แต่ละร้านบอกเลยว่าน่าไปมากๆๆ  อ่ะ ว่าแล้ว ก็อย่ารอช้ามาแต่งชุดคุมโทนแล้วไปกันเลยจ้าวววว วันจันทร์ Oh 빵 – โอปัง ร้านขนมเกาหลี ขนมมีหลายอย่างเลยน่ากินมากกก  NICHA. CAFE ร้านเครปสุดมินิมอล มีขายทั้งเครปและเครื่องดื่มเลยน้า Yellow cup คาเฟ่สีเหลืองพาสเทล ตกแต่งน่ารัก ฟีลเกาหลี Lamour Cafe & Restaurant ลามูร์ คาเฟ่ เชียงใหม่ คาเฟ่บ้านเหลือง มีทั้งอาหาร ขนม และเครื่องดื่ม บรรยากาศดี ร่มรื่น วันอังคาร Olive Tree Cafe […]

Ninereview

September 27, 2022